english English

Iskustva studenata

Iskustvo sudjelovanja u programu Erasmus+ studenta Petra Nevžale

Student prve godine diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju Petar Nevžala sudjeluje u Erasmus+ programu razmjene studenata i trenutno boravi na Sveučilištu primijenjenih umjetnosti u Beču, Austrija.

Iskustvo sudjelovanja u programu Erasmus+ studentice Mije Marković

Studentica druge godine diplomskog studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Mia Marković sudjeluje u Erasmus+ programu razmjene studenata i trenutno boravi na Sveučilištu u Mainzu, Njemačka.


Tražilica