english English

O nama

Posebno mjesto društvenog života Sveučilišta u Dubrovniku zauzima sport. Sve veći interes studenata i djelatnika za sportske događaje odražava se konstantnim povećanjem broja sudionika te ozbiljnijom organiziranošću sporta unutar Sveučilišta. Cjelokupni sportski kolektiv Sveučilišta u Dubrovniku udružen je u Sveučilišni sportski savez - Dubrovnik (SSSD). Savez je član Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza (HSŠS) i Dubrovačkog saveza športova (DSŠ) te kao takav pridonosi promicanju sveučilišnog i dubrovačkog sporta.

Cilj Saveza je:

  • organiziranje studentskih sportskih natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini
  • sudjelovanje u raznim općinskim, županijskim i međusveučilišnim natjecanjima 
  • organiziranje aktivnosti i natjecanja za rekreativno bavljenje studenata i djelatnika u sklopu Sveučilišta
  • sudjelovanje u razvoju sveukupnog dubrovačkog sporta

SSSD trenutačno okuplja 11 sportskih ekipa koje redovito sudjeluju na raznim natjecanjima, od kojih treba istaknuti organizaciju 3 međusveučilišna natjecanja međunarodnog karaktera.

 Repozitorij
Tražilica