english English

Impressum

ISSN 1846-436X, E-ISSN 1849-0719
UDK 316.77 070 695.4
Izdavač: Sveučilište u Dubrovniku

UPRAVA I UREDNIŠTVO

Adresa: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-736
Fax: 020/435-770
E-mail: medianali(at)unidu.hr
http://hrcak.srce.hr/medianali

GLAVNI UREDNIK

 • doc. dr. sc. Đorđe Obradović, Sveučilište u Dubrovniku

UREDNIŠTVO

 • prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Mato Brautović, Sveučilište u Dubrovniku
 • doc. dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Đorđe Obradović, Sveučilište u Dubrovniku
 • doc. dr. sc. Pero Maldini, Sveučilište u Dubrovniku
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, Sveučilište u Zadru
 • doc. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Maja Žitinski, Sveučilište u Dubrovniku

MEĐUNARODNO UREDNIŠTVO

 • prof. dr. sc. Thomas Bauer, Sveučilište u Beču, Austrija
 • prof. dr. sc. Inoslav Bešker, Sveučilište u Bologni, Italija
 • prof. dr. sc. Michael Kunczik, Sveučilište u Mainzu, Njemačka
 • prof. dr. sc. Najil Kurtić, Sveučilište u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • doc. dr. sc. Marko Milosavljevič, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
 • Bill Mitchell, editor, Poynter Institute Faculty, SAD
 • prof. dr. sc. David Ostroff, Sveučilište Florida, SAD
 • prof. dr. sc. Lee Anne Peck, Sveučilište Northern Colorado, SAD
 • prof. dr. sc. Sherry Ricchiardi, Sveučilište Indiana, SAD
 • prof. dr. sc. Orlin Spassov, Sveučilište u Sofiji, Bugarska
 • prof. dr. sc. Zoran Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina.
PRIJEVODI NA ENGLESKI
 • Draženka Franić
 • Ivana Medo Bogdanović

LEKTOR I KOREKTOR

 • Mirjana Žeravica, prof.

GRAFIČKA I TEHNIČKA OBRADA

 • Katarina Banović, mag. oec., Sveučilište u Dubrovniku
 • Davorka Turčinović, mag. oec., Sveučilište u Dubrovniku

DIZAJN NASLOVNICE

 • Marijana Lujo, mag. oec., Sveučilište u Dubrovniku

 Repozitorij
Tražilica