english English

O knjižnici

Knjižnica za društvene znanosti na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju je visokoškolska knjižnica. Osnovana je 1970. godine pri Fakultetu ekonomskih nauka (FEN) Sveučilišta u Zagrebu. Do 2004. godine djeluje pri Sveučilištu u Splitu, pod nazivom Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, o od 2005. godine u sastavu je Sveučilišta u Dubrovniku.

Namijenjena je potrebama nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada, te unapređenju prakse u društvenim znanostima, koje su prema nastavnom planu i programu zastupljene na Sveučilištu. Korisnici knjižnice su nastavnici, suradnici, studenti društvenih studija, a prema mogućnostima i vanjski korisnici.

 Repozitorij
Tražilica