english English

Znanstveni skupovi

 O skupovima

Odjel za komunikologiju svake godine redovito organizira dva, sad već tradicionalna, međunarodna znanstvena skupa. Prvi je DMD (Dubrovnik Media Days) koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Drugi skup je u organizaciji Znanstvenog foruma CPI Zagreb i Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i okuplja znanstvenike u području političkih znanosti i srodnih znanstvenih disciplina koji tematiziraju različite aspekte procesa globalizacije.

 Dubrovački medijski dani / Dubrovnik Media Days

Dubrovački medijski dani su međunarodna znanstvena konferencija Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku koja se tradicionalno odražava u studenom, a posvećena je aktualnim pitanjima medija, novinarstva i odnosa s javnošću.
Skup podržava niz domaćih i međunarodnih institucija, a na njemu sudjeluju stručnjaci i sveučilišni profesori iz zemlje i inozemstva. Do sada su na skupu sudjelovali znanstvenici sa University of Florida, The Poynter Institute, Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Beogradu, Akdeniz University Turska, Sveučilišta u Novom Sadu, Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalove visoke novinarske škole, VERN-a, Deutsche Welle Akademie, Beira Interior University, Sveučilišta u Sarajevu, Sveučilišta u Tuzli, Sveučilišta Crna Gora, University of Mainz, University of Wiena...
Skup se održava uz pokroviteljstvo predsjednika Republike Hrvatske Iva Josipovića te potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Konrad Adenauer Stiftunga i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.
Do sada su održane sljedeće konferencije:
2010. Nove tehnologinje, Internet i komuniciranje
2009. Obrazovanje novinara i djelatnika u odnosima s javnostima: Trebaju li nama obrazovani…?
2008. Etičnost javnih objava: Izgubljena pristojnost ili teror profita?
2007. Uloga odnosa s javnostima u kreiranju javnoga mnijenja
2006. EU medijski standardi i naša stvarnost
2005. Mediji i demokracija

 Međunarodni znanstveni skup o globalizaciji / International Scientific Conference on Globalization

U svrhu promicanja znanstveno istraživačkog programa, refleksije globalizacije i tranzicije u Hrvatskoj, hrvatskih europskih integracija i konsolidacije demokracije, Centar za politološka istraživanja pokrenuo je FORUM kao oblik intelektualnog, dijaloškog te tolerantnog i pluralističkog djelovanja. U okviru Foruma održavaju se međunarodni znanstveni skupovi na kojima znanstvenici iz društvenih i humanističkih znanosti raspravljaju o suvremenim svjetskim društvenim i političkim procesima. Na dosadašnjim skupovima sudjelovali su brojni ugledni domaći, ali i svjetski znanstvenici. Nakon svakog skupa obajvljuje se zbornik radova na engleskom jeziku.

Dio Foruma CPI-a ostvaruje se u suradnji s Odjelom za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Suradnja se temelji na već tradicionalnom godišnjem međunarodnom znanstvenom skupu s tematikom globalizacije i njezinih različitih aspekata, koji se održava na Sveučilištu u Dubrovniku. Suradnja Odjela za komunikologiju i CPI-a započela je još 2005. godine, a njezin bitan dio je i organizacija tog međunarodnog znanstvenog skupa.

Treba istaknuti da su do sada na skupovima sudjelovali mnogi inozemni i domaći znanstvenici, među njima i neki od najpoznatijih svjetskih znanstvenika iz pripadajućih područja. Tako je na prvom skupu o tranziciji sudjelovao jedan od napoznatijih svjetskih tranzitologa profesor Philippe Schmitter. Na skupu Globalizacija kulture sudjelovao je jedan od najznačajnijih teoretičara globalizacije Roland Robertson, dok je na posljednjem skupu o globalizaciji i informacijskom društvu plenarno predavanje održao poznati nizozemski teoretičar Jan A.G.M.van Dijk.

Do sada je u okviru suradnje Foruma CPI-a i Odjela za komunikologiju održano pet međunarodnih znanstvenih skupova, i to:

Transition in CEE Countries: Experiences and Future Perspectives Sveučilište u Dubrovniku, 3.- 4. studenog 2006.

Globalization of Politics Sveučilište u Dubrovniku, 12. i 13. listopada 2007.

Globalization of Culture
Sveučilište u Dubrovniku, 17. i 18. listopada 2008.

Sovereignty in the Age of Globalization
Sveučilište u Dubrovniku, 23. i 24. listopada 2009.

Information Society and Globalisation: Transformation of Politics Sveučilište u Dubrovniku, 22. listopada 2010.


Tražilica