english English

Fond

Fond knjižnice CTDI čine slijedeće kategorije dokumentacijske građe:

- zbirka od 20300 monografskih publikacija (opća građa, refentna građa, te službena dokumenta nacionalnih i međunarodnih organizacija),

- zbirka legat «Dr. Dragutin Alfier»,

- zbirka serijskih publikacija publikacije (časopisi, godišnjaci, godišnji izvještaji i sl.)

- zaštićeni fond (rariteti, rijetki primjerci građe posebnog značaja za turizam – građa tiskana do Drugog svjetskog rata),

- zbirka promidžbene turističke građe (prospekti, plakati, itinereri, turističke i zemljopisne karte, planovi, isječci iz novina i sl.),

- arhivska građa o razvoju turizma Dubrovnika i Hrvatske,

- kolekcija turističkih vodiča.


Tražilica