english English

Usluge

Rad sa strankama:

ponedjeljak - petak 10:00-14:00

CTDI je specijalna knjižnica otvorenog tipa. Korištenje fonda dozvoljeno je isključivo u čitaonici. U slobodnom pristupu je građa koja se nalazi u čitaonici (tekuća periodična i statistična izdanja te referentna zbirka).

 Repozitorij
Tražilica