english English

Kontakti

Voditelj: Sofija Bogoje, dipl. oec. / dipl. bibl.

Adresa: Sveučilište u Dubrovniku

Lapadska obala 7

20000 DUBROVNIK 

  (Lokacija A-1 i A-2)

Telefon: 020 445-912

e-mail: sbogoje@unidu.hr

 Repozitorij
Tražilica