english English

Aktivnosti djelatnika

prof. Đivo Ban

rođen 13.3.1972. u Dubrovniku, osnovnu školu završio 1986., a srednjoškolsko obrazovanje 1990. u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Dubrovnik. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 2000., a 2008. godine upisao poslijediplomski Doktorski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje trenutačno pohađa 3. semestar. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova:

Ban, Đ., Selmanović, A. Utjecaj programa Univerzalne sportske škole na motoričke sposobnosti šestogodišnjaka. Zbornik radova VI. Međunarodne stručne konferencije  "Transformacioni procesi u sportu", Tivat, 2009.

Ban, Đ., Selmanović, A. Preferencije sadržaja nastave tjelesne i zdravstvene kulture studenata Sveučilišta u Dubrovniku. Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije  "Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije", Zagreb, 2009.

Ban, Đ. Stres frakture u sportu. Zbornik radova VI. Međunarodne stručne konferencije  "Transformacioni procesi u sportu", Tivat, 2009.

Ban, Đ. Vrhunski sport - komercijalna djelatnost 21. stoljeća. Zbornik radova VIII. Međunarodne konferencije o sportu Radne zajednice Alpe Jadran, Opatija, 2009.

Ban, Đ. Utjecaj ekonomske propagande na učeničku populaciju u Dubrovniku. Ekonomska misao i praksa, 2009.

 Repozitorij
Tražilica