english English

Tečajevi

Tečaj ”Španjolski jezik 1”

Stupanj tečaja: A1/I

Voditeljica tečaja: Daniela Falkoni-Mjehović, prof.

Trajanje tečaja: 04. veljače 2013. - 15. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: PONEDJELJAK  17:00 - 19:30

                SRIJEDA             17:00 - 19:30

*moguće izmjene ovisno o potrebama polaznika tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2):    1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Tečaj "Španjolski jezik 3"

Stupanj tečaja: A2

Voditeljica tečaja: Daniela Falkoni-Mjehović, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: UTORAK        17:00 - 19:30

               ČETVRTAK    17:00 - 19:30

*moguće izmjene ovisno o potrebama polaznika tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2):    1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Tečaj "Njemački jezik 1"

Stupanj tečaja: A1

Voditeljica tečaja: Vanja Vreća, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: *biti će formirani prema prethodnom dogovoru s polaznicima tečaja

 Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2): 1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)


Tražilica