english English

O studiju

Opće informacije o studiju

Naziv studija

Poslijediplomski specijalistički studij «Upravljanje marketingom u turizmu»

Nositelj poslijediplomskoga specijalističkog studija

Sveučilište u Dubrovniku

Izvođači poslijediplomskoga specijalističkog studija

Sveučilište u Dubrovniku te nastavnici (vanjski suradnici) sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

Akademski naziv

Po završetku studija polaznici stječu akademski naziv u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima: „sveučilišni specijalist ekonomije“.


Tražilica