english English

Usluge

Knjige se posuđuju na pultu na samom ulazu u knjižnicu. Može se posuditi maksimalno 3 knjige na rok od 15 dana uz mogućnost produženja.

Časopisi, diplomski radovi, magistarski radovi i disertacije se mogu koristiti isključivo za rad u knjižnici (čitaonici). Referentna zbirka (rječnici, enciklopedije, atlasi, priručnici...) se također može koristiti isključivo u knjižnici.

Svi korisnici su dužni čuvati posuđeni knjižnični fond te ga vratiti u propisanom roku i u stanju kakvom su ga dobili na posudbu ili korištenje u čitaonici.

Sve dodatne informacije potražite u knjižnici.

 Repozitorij
Tražilica