english English

Nastavnici

NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO

 1. prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, znanstvena savjetnica  u trajnom zvanju
 2. prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med., znanstvena savjetnica
 3. prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, dr. med.,  znanstvena savjetnica
 4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim.dr.med., viši znanstveni suradnik,
 5. izv. prof. dr. sc. Velimir Lupret, prim.dr.med., znanstveni savjetnik
 6. doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim.dr. med.  znanstveni suradnik
 7. doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr.med, viša znanstvena suradnica
 8. doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,  dr.med., znanstvena suradnica,
 9. doc. dr. sc. Marijo Bekić,dr.med., znanstveni suradnik
 10. doc. dr. sc. Sonja Kalauz, dipl.med.tech., znanstvena suradnica,
 11. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl.ing.biotehn., viša znanstvena suradnica,
 12. doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp , dr.med, znanstvena suradnica
 13. doc. dr. sc. Morena Milić, dr.med., znanstvena suradnica
 14. doc. dr. sc. Narcis Hudorović, dr.med., znanstveni suradnik
 15. doc. dr. sc. Nada Lang, dr. med., znanstvena suradnica
 16. doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med., viši znanstveni suradnik
 17. dr. sc. Biserka Sedić, prof.def., prof. visoke škole 
 18. doc. dr. sc. Sanda  Tešanović,  dr.med., znanstvena suradnica
 19. mr. sc. Marija Radonić,  prim. dr. med., viši predavač
 20. mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač
 21. mr. sc. Nives Vidak, prof., viši predavač
 22. mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing., asistent
 23. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač
 24. mr. sc. Josip Lopižić,  prof.psih., predavač
 25. mr. sc. Andro Vlahušić, dr.med., predavač
 26. mr. sc. Jadranka Katušić Bašić, prim. dr. med., predavač
 27. Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač
 28. Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač
 29. Ivana Bakija, dr.med., predavač
 30. Mato Lakić, dr. med., predavač
 31. Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač
 32. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač
 33. Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač
 34. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 35. Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač
 36. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 2. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica 
 3. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 4. dr. sc. Vilma Kosović, dr.med.
 5. dr. sc. Mara Tripković, prim. dr. med.
 6. mr. sc. Zoran Jablanov, dipl. iur.
 7. mr. sc. Dženis Jelčić, dr.med.
 8. mr. Dragutin Petković, dr.  med.
 9. Darko Miović, dr. med.     
 10. Igor Hozić,  dr.  med.                         
 11. Mario Krželj, dr.  med.
 12. Paul Bohnert, dr. med.
 13. Antun Car,  prim. dr. med.
 14. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.
 15. Vlado Krmek, dr. med.
 16. Nikola Stanković, dr. med.
 17. Anita Vuković, dr. med.
 18. Anita Prizmić, prof. psih.
 19. Maja Lang Morović, prof. rehab.
 20. Tanja Rončević, prof.
 21. Nives Pezer, dipl. iur.
 22. Marina Vučković Matić, mag.edu.rehab.
 23. Toni Besjedica, mag. ing. comp.
 24. Anita Miljas, mag. med. tech.
 25. Marija Čupić, mag. med. techn.
 26. Pave Dabelić, san. ing.

Tražilica