english English

O studiju

Diplomski studij ”Odnosi s javnostima” prirodni je nastavak preddiplomskog studija ”Mediji i kultura društva” na Sveučilištu u Dubrovniku. Zbog toga se temelji na sličnim postavkama i pristupu: visoka kvaliteta predavanja, rad u malim skupinama što omogućuje gotovo individualni pristup studentu, korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, usklađenost općih i stručnih kolegija, usklađenost s programom preddiplomskog studija, kombinacija redovite i modularne nastave.

Preddiplomski studij bio je tako koncipiran da studenti steknu što je moguće bolja i primjenjivija praktička znanja iz područja medija, novinarstva i odnosa s javnošću. Diplomski pak studij ”Odnosi s javnostima” ide korak naprijed u teorijskom smislu te osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u službama za odnosa s javnošću, vladinim i nevladinim organizacijama, PR agencijama i gospodarskim tvrtkama, te adekvatnu primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji te samostalno proučavanje zbivanja u OJ, društvu i odnosima između OJ i društva. Stečena teorijska i praktična znanja diplomirani će studenti moći primijeniti u cjelokupnim institucijama koje se bave OJ te znanstveno-istraživačkim ustanovama koje proučavaju odnose u OJ.

Zanimanje specijalist komunikacijskog menadžmenta ili menadžer za odnose s javnostima, prema mnogim pokazateljima, jedno je od onih zanimanja koja se osobito brzo razvijaju u Europi i svijetu posljednjih desetak godina. Poslodavci u privatnom sektoru, u neprofitnom sektoru i u državnoj administraciji sve češće traže stručnjake širokog obrazovnog profila, razvijenih komunikacijskih vještina, socijalne inteligencije, kulture i etičnosti. Suvremena organizacija u demokratskim kretanjima i procesima globalizacije traži stručnjake koji će moći jednim dijelom biti angažirani u organizaciji, a drugim izvan nje ispunjavajući takozvanu graničnu ulogu na samoj opni sustava (boundary spanning role). Oni imaju tri ključne uloge u organizaciji: ulogu zaštite sustava (uloga zaštite i promicanja reputacije organizacije), ulogu zagovaranja vrijednosti sustava (advocacy) te ulogu povećanja vrijednosti sustava. Osim toga djeluju kao koordinatori upravljanja krizom u organizaciji.

Službe odnosa s javnošću jačaju svakoga dana i iskazuju velike potrebe za visoko obrazovanim i stručnim kadrovima. Nedostatak stručnog znanja nadomješta se raznim oblicima stručnog usavršavanja, ali ono ne može nadomjestiti sustavno i sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje, pogotovo na razini magistra struke. Obrazovna struktura članova Hrvatske udruge za odnose s javnostima potvrđuje kako je Hrvatska deficitarna upravo kadrovima koji su sposobni teorijski uočiti trendove razvoja odnosa s javnostima te na visokoj stručnoj razini primijeniti znanja temeljena na suvremenoj znanosti koja proučava OJ.

Taj profil stručnjaka u sebi ujedinjuje elemente profila ekonomista, pravnika, sociologa, psihologa, lingvista, pedagoga, politologa, novinara i ekologa. Riječ je o kombinaciji znanja i vještina koje trenutačno nije moguće naći na tržištu obrazovanja u cijelosti u jednoj obrazovnoj instituciji. Zbog toga je plan i program diplomskog studija OJ koncipiran tako da zadovolji potrebe struke a da istodobno studentima pruži program koji je adekvatan priznatim inozemnim diplomskim studijima OJ. Nositelji predmeta su, uz redovite sveučilišne nastavnike i nastavnici koji su radili u odnosima s javnošću i vrlo dobro poznaju njihovo ustrojstvo, potrebe i način djelovanja te su istaknuti stručnjaci u tom području.

U suvremenom trendu stjecanja potrebnog znanja i njegove uporabe u primjeni novih znanja i vještina u djelatnostima OJ, nastavni plan i program diplomskog studija ”Odnosi s javnostima” temelji se na:

1. teorijskoj i praktičnoj nastavi predmeta iz općeg i primijenjenog znanja za potrebe osnivanja, vođenja i razvoja OJ programa, te mogućeg sudjelovanja u postupcima donošenja odluka za razvojne programe u svezi OJ;
2. primjeni znanstvenih istraživanja koja sadrže cjelovita temeljna znanja iz odnosa s javnošću.

Nastavni plan i program studija ”Odnosi s javnostima” izrađen je uz konzultacije s nizom stručnjaka iz više zemalja (Njemačke, Austrije, SAD), a prilagođen je najsuvremenijim programima iz tog područja.

Usklađenost studija s Bolonjskim procesom otvara mogućnost slušanja i polaganja jednog ili više semestara na srodnim studijima drugih visokoškolskih ustanova s kojima Sveučilište u Dubrovniku ima suradnju.

 Repozitorij
Tražilica