english English

Kontakti

Studij Kontakt osoba
Koordinatorica postupka prijave i upisa studijskih programa

Marijana Lujo, mag.oec.
Voditeljica službe za izdavaštvo i marketing
Tel: 020/446-028
e-mail: marijana.lujo@unidu.hrEkonomija

Poslovna ekonomija (turizam, marketing, međunarodna trgovina, IT menadžment)

Sabina Ćimić
020/445-909
Lapadska obala 7,
SOBA B1Financijski menadžment

Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

Ana Veramenta
020/445-910
Lapadska obala 7,
SOBA B1Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina

Nikica Antunica
020/445-714
Ćira Carića 4,
SOBA A-18b

Primijenjeno / poslovno računarstvo

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Katija Palunčić
020/445-844
katija.paluncic@unidu.hr
Ćira Carića 4,
SOBA B26

Akvakultura
Marijana Soldo
020/445-862
marijana.soldo@unidu.hr
Ćira Carića 4,
SOBA D34

Mediji i kultura društva
Paulina Bačić
020/446-020
paulina.bacic@unidu.hr
Branitelja Dubrovnika 41,
SOBA 157

Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike
Maja Grgurević
020/446-030
maja.grgurevic@unidu.hr
Branitelja Dubrovnika 41,
SOBA 68

Sestrinstvo

Lidija Jović
020/445-725
lidija.jovic@unidu.hr
Ćira Carića 4,
SOBA A19

Povijest Jadrana i Mediterana

Darija Vučijević
020/446-070
darija.vucijevic@unidu.hr
Branitelja Dubrovnika 41,
SOBA 114 Repozitorij
Tražilica