english English

Stručno vijeće Odjela

Članovi Stručnog vijeća Odjela su:

doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, pročelnica

prof. Anto Kajinić, ak. slikar

doc. dr. sc. Lucia Emanuele

doc. dr. sc. Sandra Uskoković

doc. dr. sc. Denis Vokić

doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža

doc. dr. sc. Alen Brković

doc. dr. sc. Danijela Jemo

dr. sc. Margarita Bego, poslijedoktorand, predstavnica asistenata

Anton Glasnović, predstavnik studenata preddiplomskog studija

Sara Stevanović, zamjenica predstavnika studenata preddiplomskog studija

Mirna Matošić, predstavnica studenata diplomskog studija

 Repozitorij
Tražilica