english English

Studij Financijski menadžment

Obavijest studentima 1. godine - Informatika

Obavijest studentima 1. godine prediplomskog studija:

Nastava iz kolegija Informatika zakazana za 13.10. neće se održati.

O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Upisi u više i ponavljačke godine

Upisi u više i ponavljačke godine studija Financijski menadžment održat će se od 26. do 29. rujna 2017. godine u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Prije dolaska u evidenciju studija na upis potrebno je:

  1. popuniti predmete u indeksu - predmeti su oglašeni na recepciji Odjela (samo za upis više godine studija),

  2. uplatiti školarinu + upisninu (podaci za uplatu nalaze se na oglasnim pločama studija i na web stranici),

  3. obaviti upis putem studomata (ukoliko nije moguće upis će obaviti evidencija studija),

  4. popuniti obrazac vezan za troškove upisa F03-22-E - može se preuzeti na webu i na recepciji Odjela.

Rang lista kandidata starijih od 24 godine

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment, kategorija stariji od 24 godine, dostupna je u privitku.

 Repozitorij
Tražilica