english English

Studij Financijski menadžment

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 13. svibnja do 2. lipnja 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Pozivamo sve studente na ispunjavanje ove ankete koja traje svega nekoliko minuta s ciljem ocjene rada nastavnika na pojedinom predmetu.

Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka isti oni ne povezuju s informacijama o studentu niti mogu utjecati na vaše ocjene.

Vaši odgovori su važni i mogu ukazati na eventualne nedostatke u nastavi te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i nastavnika na Sveučilištu.

Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+-+Studomat

Rezultati - Upravljanje rizicima

Rezultati ispita iz kolegija Upravljanje rizicima održanog 9. travnja.

Osnove financija; Burze vrijednosnica - rezultati kolokvija

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija:

Osnove financija i Burze vrijednosnica

 Repozitorij
Tražilica