english English

O studiju

VRSTA  STUDIJA                  Preddiplomski stručni studij

NOSITELJ I IZVOĐAČ          Sveučilište u Dubrovniku

MJESTO IZVOĐENJA            Ploče, Tina Ujevića 1

TRAJANJE                             3 godine

ECTS                         180  (u svakom semestru 30 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)Osnovni razlog za pokretanje ovog studijskog programa je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju.

Stručni preddiplomski studij Financijski menadžment temelji se na najnovijim spoznajama o upravljanju financijama u poduzeću.

Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje. Uz visokoškolske nastavnike, u nastavi sudjeluju i stručnjaci iz gospodarstva. Nastava je organizirana u Domu športova Ploča (Tina Ujevića 1, Ploče).

Osnovni cilj pokretanja ovog stručnog studija je praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice te stvaranje takvih nastavnih planova i programa koji će zadovoljiti detektirane potrebe i permanentno prenositi znanje i vještine izravnom vezom s gospodarstvom omogućujući proces cjeloživotnog obrazovanja.

 Repozitorij
Tražilica