english English

Alumni

dobrodošli na novouređene stranice Sveučilišta u Dubrovniku namijenjene Vama, našim diplomiranim studentima.

Ostati u kontaktu s matičnim Sveučilištem nije samo pitanje pripadnosti i lojalnosti, jer ustanovi gdje ste godinama obrazovani i gdje ste stekli visoku naobrazbu na neki način pripadate zauvijek.

Zato, ostanite i dalje u vezi sa svojim Sveučilištem i pokušajte pridonijeti njegovom napretku, jer, koliko bude cjenjenije Vaše Sveučilište, to će više vrijediti i Vaša diploma. Repozitorij
Tražilica