english English

Postupci javne nabave

E-VV-1-2016 Izgradnja Studentskog doma, - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Izgradnja Studentskog doma, - ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2016.

Rok za dostavu ponuda: 26.02.2018., 10:00

E-MV-7-2018 Nabava zrakoplovnih karata u tuzemstvu

Predmet nabave: Nabava zrakoplovnih karata u tuzemstvu

Evidencijski broj nabave: E-MV-7-2018

Rok za dostavu ponuda: 25.05.2018., 10:00

E-MV-12-2018 Računalna oprema i potrepštine

Predmet nabave: Računalna oprema i potrpštine

Evidencijski broj nabave: E-MV-12-2018

Rok za dostavu ponuda: 21.05.2018., 10:00

 Repozitorij
Tražilica