english English

Postupci javne nabave

E-MV-5-2020 GMDSS simulator

Predmet nabave: GMDSS simulator

Evidencijski broj nabave: E-MV-5-2020

Broj objeve u EOJN RH: 2020/S 0F2-0012394

Rok za dostavu ponuda: 16.04.2020., 10:00

E-MV-8-2020 Mikroskopi

Predmet nabave: Mikroskopi

Grupa 1 - Invertni mikroskop

Evidencijski broj nabave: E-MV-8-2020

Broj objeve u EOJN RH: 2020/S 0F2-0010011

Rok za dostavu ponuda: 02.04.2020., 10:00

E-VV-1-2019 Nabava opreme za Kompleks studentskog doma (Grupa 2 i Grupa 3)

Predmet nabave: Nabava opreme za Kompleks studentskog doma

Grupa 2 - Oprema za kuhinju

Grupa 3 - Oprema za praonicu

Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2019

Broj objave u SLEU: 2019/S 002-001228

Broj objeve u EOJN RH: 2019/S 0F2-0051122

Rok za dostavu ponuda: 03.03.2020., 10:00

 Repozitorij
Tražilica