english English

Postupci javne nabave

E-MV-1-2018 Supstrati i perliti, - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Supstrati i perliti

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2018

Rok za dostavu ponuda: 4.12.2018., 10:00

E-MV-1-2018 Supstrati i perliti

Predmet nabave: Supstrati i perliti

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2018

Rok za dostavu ponuda: 31.07.2018., 9:00

E-MV-9-2018 Gradnja i opremanje mrežarnika za matičnjak bezvirusnih nasada agruma u Zavodu za medite

Predmet nabave: Gradnja i opremanje mrežarnika za matičnjak bezvirusnih nasada agruma u Zavodu za mediteranske kulture, Pokušalište Čibača

Evidencijski broj nabave: E-MV-9-2018

Rok za dostavu ponuda: 12.07.2018., 9:00

 Repozitorij
Tražilica