english English

Upisi

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 145. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donio Odluku kojom se raspisuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini.

Više informacija o upisnim kvotama i uvjetima upisa nalazi se u ovdje.

 Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2017./2018.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2017./2018. možete preuzeti ovdje. Prilikom upisa željenog studija potrebno je donijeti obrazac prijave s pratećom dokumentacijom. Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

 UPISI

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U RUJANSKOM ROKU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Slobodna mjesta za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u akademskoj 2017./2018. godini u rujanskom roku (PDF)

_____________________

Informacije za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu studija u rujanskom roku u akademskoj 2017./2018. godini preko NISpVU sustava

Proces prijava na preddiplomske studije odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), a kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Više o procesu prijave na studijske programe možete pročitati na www.studij.hr .

VAŽNI DATUMI:

Prijave studijskih programa: 24. 07. - 19. 09. 2017. do 15:59 sati

Provedba ispita državne mature: 23. 08. - 08. 09. 2017.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 18. 09. 2017.

Objava privremenih rang-lista: 13. 09. 2017.

Objava konačnih rang-lista: 19. 09. 2017. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 20. 09. 2017.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati koji se prijavljuju preko NISPVU sustava (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termini upisa na studije za kandidate koji se prijavljuju preko NISPVU odvijat će se prema sljedećem rasporedu (PDF)

__________________________

Informacije za kandidate koji su stariji od 24 godine, a prijavljuju za upis u prvu godinu studija u rujanskom roku u akademskoj 2017./2018. godini

Kandidati koji su do 31.1.2017. navršili 24 godine, prijavu za upis u prvu godinu studija podnose direktno u tajništvima odjela Sveučilišta u Dubrovniku.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati stariji od 24 godine (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

Termini prijava i upisa na studije za kandidate starije od 24 godine odvijat će se prema sljedećem rasporedu (PDF)

_________________________

Odluka o produljenju studentskog statusa za studente poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje marketingom u turizmu (PDF)


Tražilica