english English

UpisiNatječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020.

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 153. sjednici održanoj 21. prosinca 2018. donio Odluku kojom se raspisuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020. 

Kalendar aktivnosti za upis u I. godinu preddiplomskih studija putem NispVu sustava

Prijave studijskih programa: 1. 2. 2019. - 15. 7. 2019. do 15:00 sati

Objava orijentacijskih rang-lista: 30. 4. 2019.

Provedba ispita državne mature: 3. 6. - 28. 6. 2019.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta:
8. 7. 2019.

Objava privremenih rang-lista: 10. 7. 2019.

Objava konačnih rang-lista: 15. 7. 2019. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 16. 7. 2019.


Tražilica