english English

Upisi

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 145. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donio Odluku kojom se raspisuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini.

Više informacija o upisnim kvotama i uvjetima upisa nalazi se u ovdje.

 UPISI

Informacije za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu studija  u akademskoj 2018./2019. godini preko NISpVU sustava

Proces prijava na preddiplomske studije odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), a kojemu se pristupa putem internetske adrese www.postani-student.hr. Više o procesu prijave na studijske programe možete pročitati na www.studij.hr .

VAŽNI DATUMI:

Prijave studijskih programa: 01. 02. - 16. 07. 2018. do 15:59 sati

Provedba ispita državne mature: 07. 06. - 29. 06. 2018.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta: 09. 07. 2018.

Objava privremenih rang-lista: 11. 07. 2018.

Objava konačnih rang-lista: 16. 07. 2018. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 17. 07. 2018.

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati koji se prijavljuju preko NISPVU sustava (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.

__________________________

Informacije za kandidate koji su stariji od 24 godine, a prijavljuju za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2018./2019. godini

Obrazac prijave za upis u prvu godinu preddiplomskog studija - kandidati stariji od 24 godine (PDF). Popunjeni Obrazac prijave s navedenim prilozima treba donijeti na upis.


Tražilica