english English

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2017.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu.

2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu.

2015.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu.

 Repozitorij
Tražilica