english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-94-2020 Radovi na izgradnji priključnog kolektora fekalne odvodnje Studentskog doma

Predmet nabave: Radovi na izgradnji priključnog kolektora fekalne odvodnje Studentskog doma

Evidencijski broj nabave: E-JN-94-2020

Rok za dostavu ponude: 17.03.2020. do 10:00

E-JN-34-2020 Radovi adaptacije prostora laboratorija LARIAT

Predmet nabave: Radovi adaptacije prostora laboratorija LARIAT

Evidencijski broj nabave: E-JN-34-2020

Rok za dostavu ponude: 3.03.2020. do 12:00

E-JN-54-2019 Usluge organizacije događanja - Grupa 1.

Predmet nabave: Usluge organizacije događanja

Grupa 1. Usluge organizacije zimske škole u okviru Jean Monnet Network projekta Democratization and Reconciliation in the Western Balkans

Evidencijski broj nabave: E-JN-54-2020

Rok za dostavu ponude: 6.02.2020. do 9:30

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica