english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-72-2019 Usluge osiguranja

Predmet nabave: Usluge osiguranja

Evidencijski broj nabave: E-JN-72-2019

Rok za dostavu ponude: 29.10.2019. do 10:00

E-JN-99-2019 Adaptacija prostora na 1. katu Glavne zgrade Zavoda za mediteranske kulture u Čibači

Predmet nabave: Adaptacija prostora na 1. katu Glavne zgrade Zavoda za mediteranske kulture u Čibači

Evidencijski broj nabave: E-JN-99-2019

Rok za dostavu ponude: 1.10.2019. do 9:00

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-82-2019 Klima uređaji - nabava i ugradnja

Predmet nabave: Klima uređaji - nabava i ugradnja

Evidencijski broj nabave: E-JN-82-2019

Rok za dostavu ponude: 17.09.2019. do 9:00

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica