english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-91-2017 Poklon bonovi za božićne i novogodišnje blagdane

Predmet nabave: Poklon bonovi za božićne i novogodišnje blagdane

Evidencijski broj nabave: E-JN-91/2017.

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2017. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-89-2017 Poslovni najam gospodarskih vozila

Predmet nabave: Poslovni najam gospodarskih vozila

Evidencijski broj nabave: E-JN-89/2017.

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2017. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-11-2017 Piće i razni prehrambeni proizvodi (ponovljeni postupak)

Predmet nabave: Piće i razni prehrambeni proizvodi (ponovljeni postupak)

Evidencijski broj nabave: E-JN-11/2017.

Rok za dostavu ponuda: 26.09.2017. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica