english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-3-2020 Uredski materijal

Predmet nabave: Uredski materijal

Evidencijski broj nabave: E-JN-3-2020

Rok za dostavu ponude: 27.05.2020. do 9:30

E-JN-5-2020 Sanitarni potrošni materijal

Predmet nabave: Sanitarni potrošni materijal

Evidencijski broj nabave: E-JN-5-2020

Rok za dostavu ponude: 27.05.2020. do 11:00

E-JN-77-2020 Laboratorijski namještaj - Grupa 1.

Predmet nabave: Laboratorijski namještaj

Grupa 1. Laboratorijski namještaj za potrebe Odjela za akvakulturu

Evidencijski broj nabave: E-JN-77-2020

Rok za dostavu ponude: 14.04.2020. do 10:00

 Repozitorij
Tražilica