english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-76-2018 Usluge osiguranja - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Usluge osiguranja (ponovljeni postupak)

Evidencijski broj nabave: E-JN-76-2018

Rok za dostavu ponuda: 13.11.2018. do 9:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-104-2018 Usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom i opremanjem Studentskog doma

Predmet nabave: Usluga projektantskog nadzora nad izgradnjom i opremanjem Studentskog doma

Evidencijski broj nabave: E-JN-104-2018

Rok za dostavu ponuda: 30.10.2018. do 10:30 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-97-2018 Oprema za analizu biljnog materijala na morfološkoj razini

Predmet nabave: Oprema za analizu biljnog materijala na morfološkoj razini

Evidencijski broj nabave: E-JN-97-2018

Rok za dostavu ponuda: 25.09.2018. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica