english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-97-2018 Oprema za analizu biljnog materijala na morfološkoj razini

Predmet nabave: Oprema za analizu biljnog materijala na morfološkoj razini

Evidencijski broj nabave: E-JN-97-2018

Rok za dostavu ponuda: 25.09.2018. do 10:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-4-2018 Dijelovi i pribor za printere i fotokopirne uređaje - ponovljeni postupak

Predmet nabave: Dijelovi i pribor za printere i fotokopirne uređaje (ponovljeni postupak)

Evidencijski broj nabave: E-JN-4-2018

Rok za dostavu ponuda: 13.09.2018. do 10:30 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-88-2018 Mjerni instrumenti

Predmet nabave: Mjerni instrumenti

Evidencijski broj nabave: E-JN-88-2018

Rok za dostavu ponuda: 25.09.2018. do 10:30 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica