english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-2-2019 Toneri i tinte

Predmet nabave: Toneri i tinte

Evidencijski broj nabave: E-JN-2-2019

Rok za dostavu ponude: 19.07.2019. do 9:30

E-JN-54-2019 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

Predmet nabave: Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

Evidencijski broj nabave: E-JN-54-2019

Rok za dostavu ponude: 28.05.2019. do 9:30

Rok za dostavu ponuda je istekao!

E-JN-13-2019 Hrana, piće i srodni proizvodi

Predmet nabave: Hrana, piće i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2019

Rok za dostavu ponude: 28.05.2019. do 10:00

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica