english English

Postupci jednostavne nabave

E-JN-54-2018 Financijski leasing za nabavu osobnog vozila za potrebe Instituta za more i priobalje

Predmet nabave: Financijski leasing za nabavu osobnog vozila za potrebe Instituta za more i priobalje

Evidencijski broj nabave: E-JN-54-2018

Rok za dostavu ponuda: 18.07.2018. do 9:00 sati

E-JN-75-2018 Usluga smještaja gostujućih nastavnika i suradnika

Predmet nabave: Usluga smještaja gostujućih nastavnika i suradnika

Evidencijski broj nabave: E-JN-75-2018

Rok za dostavu ponuda: 18.07.2018. do 10:00 sati

E-JN-83-2018 Radio, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

Predmet nabave: Radio, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

Evidencijski broj nabave: E-JN-83-2018

Rok za dostavu ponuda: 05.06.2018. do 9:00 sati

Rok za dostavu ponuda je istekao!

 Repozitorij
Tražilica