english English

Natječaji

NATJEČAJ - stručno osposobljavanje

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD) U TRAJANJU OD 12 MJESECI

NATJEČAJ - stručni suradnik na projektu DATACROSS

NATJEČAJ

za

 Stručnog suradnika – mlađeg istraživača na projektu DATACROSS za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika na Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

NATJEČAJ (stručno osposobljavanje za rad) - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj

 Repozitorij
Tražilica