english English

Studij Kliničko sestrinstvo

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 15. siječnja do 4. veljače 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata pa studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman. Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+-+Studomat

Zimski ispitni rok za akademsku 2017./2018. godinu

U repozitoriju se nalazi zimski ispitni rok za akademsku 2017./2018. godinu.

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2017./2018. godine

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2017./2018. godine možete vidjeti u repozitoriju.


 Repozitorij
Tražilica