english English

Studij Kliničko sestrinstvo

Upisi u više i ponavljačke godine za akademsku 2018./2019. godinu

U repozitoriju se nalaze termini upisa u više i ponavljačke godine za akademsku 2018./2019. godinu.

Jesenski ispitni rok za akademsku 2017./2018. godinu

U repozitoriju se nalazi jesenski ispitni rok za akademsku 2017./2018. godinu.

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. svibnja do 3. lipnja 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman. Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+-+Studomat

 Repozitorij
Tražilica