english English

Često postavljena pitanja

1. Tko polaže državnu maturu?

Ispite državne mature polažu:

  • učenici gimnazijskih programa obrazovanja koji s polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje;
  • učenici strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i koji svoje srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

2. Kada i kako se polažu ispiti državne mature?

Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A – višoj i B - osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 97/08)

3. Koju razinu državne mature je potrebno polagati da bi se kandidat mogao prijaviti za upis na Sveučilište u Dubrovniku?

Za sve studije koji se nude na Sveučilištu u Dubrovniku potrebna je B razina državne mature.

 Repozitorij
Tražilica