english English

Novi plan i program studija Primijenjeno / poslovno računarstvo

Od akademske godine 2015./2016. preddiplomski studijski program Primijenjeno/poslovno računarstvo izvodi se po novom, izmijenjenom planu i programu. Ovim izmjenama se prate trendovi u razvoju računalne tehnologije, kao i usklađuje program studija sa srodnim visokim učilištima (naročito u EU).

Tijekom rada na na izmjenama studijskog programa napravljena je analiza tržišta rada, kao i razgovori s potencijalnom poslodavcima. Konačno, i istraživanja koja je provodila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pokazala su primjerice da 91% ispitanih poslodavaca izjavljuje da hrvatskom tržištu rada nedostaje kvalitetnih ICT stručnjaka.

Na temelju svega navedenog napravljena je racionalizacija i komprimiranje sadržaja temeljnih kolegija, što je i trend na sličnim ustanovama u EU, odnosno u svijetu. Na taj način je napravljen prostor za dodatne stručne kolegije. Promijenjena je i koncepcija usvajanja znanja iz programskih jezika i programiranja, uz povećanje odgovarajuće satnice. U prvom semestru kreće se s programskim jezikom Python, čime će se olakšati usvajanje znanja iz programiranja studentima koji nemaju prethodnih iskustava iz tog područja. Kasnije se nastavlja s programskim jezicima C, Java, C#, PHP itd., operacijskim sustavima i bazama podataka, a u skladu s razvojem struke i potrebama tržišta rada uveden je i novi kolegij Razvoj mobilnih aplikacija. U odnosu na dosadašnji studij, novim planom i programom studenti već tijekom preddiplomskog studija dobivaju potpunija znanja o metodologijama i standardima razvoja programske podrške. Veliki broj ponuđenih izbornih kolegija daju mogućnost svakom studentu da ishode učenja prilagodi svojim interesima i potrebama.

Studenti nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog studija mogu upisati dvogodišnji diplomski studij Poslovno računarstvo.

 Repozitorij
Tražilica