english English

Kontakt

doc. dr. sc. Iris Lončar

predsjednica Organizacijskog odbora

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Lapadska obala 7

Tel: (020) 445-924

E-mail: iris.loncar@unidu.hr

mr. sc. Zrinka Golemac

članica Organizacijskog odbora

Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Lapadska obala 7

Tel: (020) 445-937

E-mail: zrinka.golemac@unidu.hr

 Repozitorij
Tražilica