english English

Izrada eleborata – određivanje nultog stanja i monitoring župskog zaljeva – područje Plata

Hidroelektrana Dubrovnik nalazi se na lokalitetu Plat u Župskom zaljevu. U pogonu iz hidroelektrane se u okolni akvatorij ispušta do 100 m3/s slatke vode koja se po svojim karakteristikama (prvenstveno slanosti i temperaturi) bitno razlikuje od okolnog mora u koje se ulijeva.

U sklopu projekta će se odrediti nulto stanje te smjernice za trajni nadzor područja pod utjecajem utoka vode iz hidroelektrane u Platu.

Tijekom istraživanja redovito će se uzimati uzorci za određivanje kemijskih parametara vode te bioloških značajki istraživanog područja.

Rezultati ovog istraživanja predstavljati će važne smjernice za planiranje monitoringa Župskog akvatorija te izradu studije utjecaja na okoliš hidroelektrane. Određivanje potencijalnih učinaka hidroelektrane na okolne morske ekosustave omogućilo bi izradu plana održivog upravljanja ovim područjem.

Svrha i cilj istraživanja su određivanje nultog stanja Župskog zaljeva i lokaliteta Plat, a koje je u ovom trenutku nepoznato jer se do sada na tom području nije provodio monitoring niti znanstvena istraživanja s ciljem određivanja i praćenja stanja.

Cilj istraživanja je i prijedlog planiranja i provedbe zaštite postojećih ekosustava i bioraznolikosti u budućem upravljanju ovim područjem.

 Repozitorij
Tražilica