english English

Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača

Projekt „Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača“ usmjeren je na podizanje razine znanja i informiranosti starijeg stanovništva (65+) o zaštiti potrošača i potrošačkim pravima. Jedan od ključnih čimbenika koji utječu na jačanje uloge potrošača na tržištu jest stjecanje novih znanja i informacija o proizvodima i uslugama koje kupuju. Opći je cilj projekta upoznavanje, informiranje i educiranje osoba starije dobi o potrošačkim pravima i načinima zaštite potrošačkih prava kako bi donošenjem odgovornih, racionalnih i ekonomski opravdanih kupovnih odluka bolje upravljali svojim potrošačkim pravima te tako utjecali na poboljšanje kvalitete življenja. Specifični ciljevi projekta odnose se na podizanje razine svijesti starijih osoba o važnosti zaštite potrošača te podizanje razine znanja i poboljšanje informiranosti starijih potrošača o temeljnim pravima potrošača kao i o pravima iz pojedinih sektora gospodarstva (trgovina na malo, financijski sektor, javne usluge, turistički sektor) kako bi se ojačao položaj i uloga starijih potrošača na tržištu.

 Repozitorij
Tražilica