english English

Savjetodavne usluge potrebne za implementaciju i održavanja sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:2015 u Lučkoj upravi Ploče

Konsultantske usluga potrebne za implementaciju i održavanje  sustava upravljanja zaštitom okoliša za područje „Upravljanje lučkim sustavom i održavanje lučke infrastrukture'' usklađenog sa zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:2015  u Lučkoj upravi Ploče su započele nakon potpisivanja ugovora u prosincu  2015. Izrađen je dinamički plan i nastavljen rad na pripremi potrebne dokumentacije. Temelj za realizaciju projekta je bila postojeća dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom koja je obnovljena i dopunjena.  Izrađen je Glavni popis dokumenata (GLAPOD), napisan priručnik za upravljanje okolišemi odgovarajuća politika okoliša te definirani  ciljevi u pogledu zaštite okoliša.  Svi postojeći postupci, radne upute i obrasci  su obnovljeni i prošireni točkom Mjerila učinkovitosti.

Dokumentacija je dopunjena postupcima, radnim uputama i obrascima zahtjevanim normom HRN EN ISO 14001:2015koja se odnosi na sustav upravljanja okolišem. Provedena je izobrazba unutarnjih auditorai izrađen plan unutrašnjih audita

Projekt je do sada obuhvatio i pripremu  upravine ocjene što je osnova za predcertifikacijski audit.

Do kraja realizacije projekta aktivno će se surađivati na obavljenu planom predviđenih unutrašnji auditi te u provedbi poboljšavanja sustava  upravljanja i okolišem u skladu s prijedlozima dobivenim nakon predcertifikacijskog i certifikacijskog audita

 Repozitorij
Tražilica