english English

Environmental aquaculture and seafood monitoring in South-Adriatic coast (Croatia) using Raman spectroscopy techniques and SERS-based sensors (JADRANSERS)

Projekt istraživa mogućnosti primjene Raman spektrofotometrije u monitoringu morskoga okoliša i akvakulture. Temeljni ciljevi su primijeniti ovu metodu na analizu problematičnih supstanci, čije detektiranje je povezano sa skupim i složenim analizama. Posebice će se ciljati toksini koji se pojavljuju u Malostonskom zaljevu uslijed rasta fitoplanktonskih populacija, a koji štetno djeluju na školjkarstvo. Temeljni cilj je razvoj ručnih uređaja kojima će se toksini moći mjeriti tijekom cijele godine, u svrhu prevencije potencijalnih negativnih učinaka na potrošače.

 Repozitorij
Tražilica