english English

Strategija razvoja turizma i odredbe o kruzing turizmu na području grada - Dubrovnika – I faza

Prva faza strategije daje uvid situacijsku analizu turizma u Dubrovniku. Analiziraju se i uspoređuju osnovna obilježja turističke ponude i potražnje, uloga posrednika u turizmu grada Dubrovnika te utjecaj turizma grada Dubrovnika na gospodarstvo. Osim toga istražuju se kvantitativni i kvalitativni trendovi turizma u svijetu, Europi, Sredozemlju i Republici Hrvatskoj kako bi se definirali prioritetni turistički proizvodi te utvrdile tržišne prilike za daljnji razvoj Dubrovnika kao turističke destinacije. U Strategiji su također analizirana temeljna obilježja cruising turizma u gradu Dubrovniku te su utvrđene odredbe o daljnjem razvoju cruising turizma na ovom području koje uključuju ocjenu stupnja izdržljivosti, ograničenja i preporuke. Također je predložen model integralnog upravljanja kretanjem brodova i putnika. Za potrebe održivog razvoja definirana je vizija razvoja, strateški i operativni ciljevi razvoja turizma do 2025.

 Repozitorij
Tražilica