english English

Poboljšanje putničkog zračnog prometa na rutama s višestrukim slijetanjem/uzlijetanjem

U strateškom kreiranju novih ruta (ili modifikaciji postojećih) iz ponuđenog skupa odredišta i potencijalnih skupina (kontingenata) putnika treba odabrati optimalnu rutu sa više točaka ukrcaja/iskrcaja, tj. odrediti zračne luke na putovanju u kojima se ukrcavaju/iskrcavaju određene količine putnika, da bi postigli najveću efektivnost prijevoza (minimizacija troškova i maksimalna zarada). Znači treba odgovoriti na nekoliko pitanja: gdje? koga? i koliko? Prevoziti. Pri tome su putničke karte presudan faktor, kao i udaljenosti među zračnim lukama, tj. njihov geografski položaj, o čemu značajno ovisi i optimalna ruta (potrošnja goriva, takse i sl.). Nisu ništa manje važne stavke i aerodromske pristojbe, te troškovi ukrcaja/iskrcaja, kako putnika tako i ostalih potrebština (gorivo itd.).

U postojećim optimizacijskim alatima uglavnom se susrećemo sa linernim transportnim problemom, ali je sve jasnije da je prisutnost efekta ekonomije skale široko prisutan, tj. problem je nelinearan. Smanjenje cijene (prijevozna karta po putniku) je osnovni pokretač povećanja potražnje za prijevozom, kao i temelj za povećanjem rentabilnosti avio-kompanije. Smanjenje jedinične cijene je stvar tržišnog natjecanja i managementa, promidžbe, pa i odnosa s javnošću u smislu stvaranja povoljne slike o određenoj avio-kompaniji. Nelinearna ciljna funkcija je sastavljena od brojnih rashodovnih stavki, te zarade od prijevoza.  Ovdje se radi o dualnom min-max optimizacijskom problemu, a oni su redovito teški (NP-hard). Polinominalno nelinearno programiranje bi uz uvođenje brojnih kriterija bilo nepraktično i računalno prezahtjevno. Budući da se ovakav problem svodi na traganje unutar zatvorenog konveksnog skupa rješenja, pornađena je jednostavnija metoda koja daje blizu-optimalo rješenje, uz manju kompleksnost računanja. Primijenjena je mrežne optimizacije sa kombinatorikom pri određivanju svih mogućih kapacitivnih stanja putnika u zrakoplovu, kao i selekcija prihvatljivih rješenja pomoću ekspertnog sustavi za eliminiranje nemogućih scenarija.

Primjena istraživanja: Avio-kompanije moraju češće dorađivati postojeće rute prijevoza, te tražiti alternative. Ovim alatom se mogu modelirati i sasvim nove rute u prijevozu putnika. Pretpostavka realnosti je temeljena na statističkim ulaznim podacima prometa na pojedinim dionicama koje je neka avio-kompanija ostvarivala, jasno, uz veću ili manju rentabilnost kroz određeni period.

 Repozitorij
Tražilica