english English

Opis projekta

Projektom izgradnje Studentskoga doma Sveučilište u Dubrovniku želi osigurati odgovarajući studentski standard za svoje nedomicilne studente organiziranim smještajem i prehranom s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, što je i jedan od preduvjeta daljnjega razvoja Sveučilišta.

Postojeće stanje je neodrživo zbog previsoke cijene smještaja u privatnom smještaju, a dodatno je otežano na početku i na kraju akademske godine (u vrijeme ispitnih rokova), kad studenti teško nalaze smještaj. Stoga je otežano studiranje svim nedomicilnim studentima, a to je ne samo čimbenik odbijanja studenata nego i loše konkurentnosti Sveučilišta u Dubrovniku.

Cijene smještaja i prehrane u proteklom razdoblju nisu omogućavale uključenost u visoko obrazovanje svim skupinama mladih (socio-ekonomskim marginalnim skupinama), pa je dio maturanata s područja Dubrovačko-neretvanske županije odlazio na studij na druga sveučilišta, pa i na istovjetne studije onima u Dubrovniku, a dio maturanata nije uopće nastavljao daljnje obrazovanje.

 Repozitorij
Tražilica