english English

Nastavnici

NASTAVNICI  NA  DIPLOMSKOM  STUDIJU  KLINIČKO  SESTRINSTVO

1.  prof. dr. sc. Kamelija Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik

2.  prof. dr. sc. Neven Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju,  predavač    

3.   prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, dipl. psih., znanstvena savjetnica

4.   izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim. dr. med., viši znanstveni suradnik

5.   izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, viši znanstveni suradnik

6.   izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić, znanstvena savjetnica 

7.   izv. prof. dr. sc. Velimir  Lupret, prim. dr. med., znanstveni savjetnik

8.   doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,  dr. med., znanstvena suradnica,

9.   doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., znanstveni suradnik 

10.  doc. dr. sc. Josip  Lukenda, dr. med., znanstveni suradnik

11.  doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., znanstveni suradnik

12.  doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim. dr. med., znanstveni suradnik  

13.  doc. dr. sc. Sonja Kalauz, prof.def., znanstvena suradnica

14.  doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica

15.  doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, prim. dr. med., znanstvena suradnica 

16.  doc. dr. sc. Morena Milić, prim. dr. med., znanstvena suradnica

17.  doc. dr. sc. Narcis Hudorović, prim. dr. med., znanstveni suradnik

18.  doc. dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., znanstvena suradnica 

19.  doc. dr. sc. Antonela Gverović-Antunica, prim. dr. med., znanstvena suradnica

20.  doc. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica 

21.  mr. sc. Marija Radonić, prim. dr. med., viši predavač

22.  mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač

23.  mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač

24.  mr. sc. Josip Lopižić, prof. psih., predavač

25.  mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač

26.  mr. sc. Dženis Jelčić,  dr. med., predavač

27.  Ivana Bakija, dr.med., predavač

28.   Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač

29.  Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač

30.  Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač  

31. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač

 STRUČNI SURADNICI

1.  dr. sc. Dražana Martinović Mamić, dr. med

2.  dr. sc. Milko Padovan, dr. med.

3.  dr. sc. Dean Strinić, dr. med.

4.  dr. sc. Miloš Lalovac, dr. med.

5.  dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.

6.  dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.

7.  mr. sc. Jerko Ban, MFA

8.  Stanka Mejić-Krstulović, dr. med.

9.  Darko Miović, dr. med.

10. Zvonimir Curić, dr. med.

11. Ines Trninić, dr. med.

12. Helena Kaštelan, dr. med.

13. Stjepan Đuričić, dr. med.

14. Mia Duper Handabaka, dr. med.

15. Anita Vuković, dr. med.

16. Marina Vučković Matić, mag. edu. rehab.

18. Jelena Kelez, dipl. soc. rad.

 Repozitorij
Tražilica