english English

O studiju

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
2 godine (IV semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar - dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

 Repozitorij
Tražilica