english English

Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection – BALMAS

Sveučilište u Dubrovniku (Odjel za akvakulturu, Pomorski odjel i Institut za more i priobalje) partner je na IPA CBC Adriatic projektu BALMAS. Cilj projekta je uvođenje jedinstvenog sustava upravljanja vodenim balastom u svim jadranskim lukama, pružanje potpore odgovornim institucijama za brže i učinkovito donošenje odluka o upravljanju vodenim balastom (DSS - Decision Support System), uspostavljanje sustava ranog upozoravanja o izvanrednim stanjima u lukama (EWS – Early Warning System), utvrđivanje nultog stanja u lukama i kontinuirani monitoring lučkih ekosustava.

U projektu sudjeluje 17 partnera iz: Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Hrvatske. Hrvatski su partneri, uz Sveučilište u Dubrovniku, Ministarstvo pomorstva, transporta i infrastrukture, Udruga Mare Nostrum, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković i Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Djelatnici Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovli su u više radnih paketa koji su uključivali ekološka istraživanja u lukama Ploče i Drač (Albanija), uzorkovanje i istraživanje balastnih voda na brodovima i praćenje brodskog prometa u hrvatskim lukama.

Sudjelovanje Sveučilišta u Dubrovniku u projektu BALMAS nastavak je dugogodišnjih istraživanja u ovom području koja su još 1998. započeli pok. prof. emeritus Adam Benović i prof. emeritus Josip Lovrić.

 Repozitorij
Tražilica