english English

CORE

Obalna područja Morskog dobra Hrvatske i Crne Gore su prostori gdje su upravljanje i odgovornosti podijeljene što ih čini osjetljivima. Iako postoje mnogi planovi upravljanja, integrirani pristup još nije ostvaren. Tragom toga, ovaj projekt smjera kroz aktivni pristup metodologiji učiniti obalnu zonu predmetom šire javne rasprave s naglaskom na važnost prekogranične suradnje.

Ciljevi ovog projekta su uspostava novih nautičkih karata sa unaprijeđenim hidrografskim izmjerama (za sigurnost pomorskog prometa i očuvanje staništa)te prijedlozi za povećanje sigurnosti plovidbe na osnovi istraživanja i obrade prikupljenih podataka, uzevši u obzir prirodne promjene obalne crte u Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i djelovanja valova.

Također cilj je povećati opće znanje šire grupe korisnika Pomorskog dobra za potrebe održive litoralizacije u prekogranićnom pojasu.

 Repozitorij
Tražilica