english English

dr. sc. Jasenka Maslek

Jasenka Maslek
Ured : Kampus, soba 128
Telefon :
Lokalni telefon :
Konzultacije : Srijedom od 13:00 do 14:00 sati, kampus soba 128
E-mail : Email


doc.dr.sc. Jasenka Maslek, prof.v.šk.

Jasenka Maslek  docentica je na Studiju “Povijest Jadrana i Mediterana” Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon završene opće gimnazije u Splitu, 1976. godine upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu gdje 1980. stječe akademsko zvanje - profesor fonetike i talijanskog jezika.

Poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku upisuje 2006. godine, a disertaciju naslova Vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu (1815.- 2000.) i njegov utjecaj na razvoj stanovništva obranila je 2012. godine.

Radno iskustvo

Od 1981. do 1992. godine zaposlena je na Radio-Sarajevu kao lektor-fonetičar a 1995. godine postaje vanjska suradnica na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku gdje predaje talijanski jezik studentima nautičkog i brodostrojarskog usmjerenja, a zatim i Menadžmenta u turističkoj destinaciji. Stalni posao dobila je na tadašnjem Veleučilištu u Dubrovniku 2000. godine. Nastavno zvanje predavača stječe 2003. a višeg predavača 2010. godine. Doktorirala je 2012. godine, a u nastavno zvanje profesorice visoke škole izabrana je 1. rujna 2016. godine.

Zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, stekla je 6. travnja 2017. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je u studenom 2017. godine. Od akademske godine 2017/18. administrativno pripada studiju Povijest Jadrana i Mediterana i članica je Stručnog vijeća tog odjela u osnivanju.

Nastavna djelatnost

Trenutačno na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku izvodi nastavu iz kolegija:

Talijanski jezik I/1, I/2, te Talijanski jezik II/1, II/2. Na diplomskom studiju istog odjela, “Mediji” i “Odnosi s javnostima” sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegiju Kulturni identitet, dok je na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju više godina predavala talijanski jezik na A2 i B1 razini.

Na studiju Povijest Jadrana i Mediterana izvodi nastavu iz sljedećih kolegija:

      -   Talijanski jezik 1, 2, 3, 4 i 5                                                

      -  Vinogradarstvo na Mediteranu

      -   Kulturna povijest Jadrana i Mediterana

      -   Historijska antropologija jadranskog i mediteranskog prostora           

Članica je Hrvatskog antropološkog društva, Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama i Matice hrvatske. Dobitnica je nagrade općine Orebić za iznimna dostignuća značajna za ovu općinu u 2013. godini.

Objavila je znanstvenu knjigu i više izvornih znanstvenih radova, te izlagala  na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Više na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339273 Repozitorij
Tražilica