english English

izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava

Marija Benić Penava
Ured : E - K1
Telefon : 020 445 920
Lokalni telefon : 2920
Konzultacije : utorkom 15,00-16,00
E-mail : EmailMarija Benić Penava rođena je u Dubrovniku 1975. Majka je troje djece. Završila je Petu prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu 1994. Boravila je u Ujedinjenom Kraljevstvu te položila Cambridge Advanced English u Watfordu 1995. Studij povijesti i ruskog jezika i književnosti upisala je 1996. Tijekom studiranja bila je stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Diplomirala je povijest kao A1 predmet i ruski jezik i književnost kao A2 predmet na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu 2001. U svega tri semestra završila i dodatni studij Bibliotekarstva na Odsjeku informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u siječnju 2005. Na istom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz hrvatske povijesti novoga vijeka obranila je magistarski rad pod nazivom Gospodarske prilike na dubrovačkom području između dva svjetska rata (mentor prof. dr. sc. Ivo Goldstein) u listopadu 2006. Doktorski rad pod naslovom Privreda južne Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.) (mentor izv. prof. dr. sc. Tonći Šitin) obranila je na Sveučilištu u Zadru 2011.

U suradničkom zvanju znanstveni novak – mlađi asistent sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Hrvatska i BiH povijest u 20. stoljeću Odjela za povijest Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u zvanju asistenta na kolegiju Povijest civilizacija Odjela za novinarstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Od 2009. do 2012. godine asistirala je na kolegijima Gospodarska povijest Hrvatske i Povijest hrvatskog turizma na preddiplomskom studiju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Inovirala je i predložila sadržaje kolegija (Gospodarska povijest Hrvatske, Povijest hrvatskog turizma i Gospodarska povijest svijeta) na preddiplomskom i diplomskom studiju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. U razdoblju od 2015. do 2017. bila je prva voditeljica preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana zajedničkog studija Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u prosincu 2018.

Nositeljica je kolegija Gospodarska povijest Hrvatske i Povijest hrvatskog turizma na preddiplomskim studijima te kolegija Gospodarska povijest svijeta na diplomskom studiju Ekonomija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Također je nositeljica kolegija Povijest hrvatskog turizma i kolegija Sredozemni prostor u modernosti na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana. Izvodila je nastavu iz kolegija Privreda i društvo istočnog Jadrana 1797.-1918.: između zastoja i razvoja do akademske 2018./19. godine. Na poslijediplomskoj razini studija nositeljica je kolegija Povijest hrvatskog turizma na doktorskom znanstvenom studiju Jadran – poveznica među kontinentima Odjela za povijest i Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Sudjeluje u nastavi za Erasmus studente. Nositeljica je kolegija History of Croatian Tourism i Economic History of the World.

Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih međunarodnih i domaćih projekata. Bila je istraživač na znanstvenom projektu History and state of tourism in Homabay County and possibilities for its development (2014.-2016.) kojega je financirao Rongo University iz Kenije te je boravila na Sveučilištu Rongo u Keniji u srpnju 2014. Vodila je projekt Sveučilišta u Dubrovniku pod nazivom Povijest turizma Dubrovnika u prvoj polovini 20. stoljeća. Stručna je suradnica na projektu Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija, program Regionalna konkurentnost i kohezija Europske unije (2014.-2020.) čiji je nositelj Županija Dubrovačko-neretvanska. Aktivna je u stručnoj djelatnosti. U svojstvu predavača sudjeluje u stručnom usavršavanju polaznika seminara za polaganje stručnog ispita za Turističkog vodiča Dubrovačko-neretvanske županije na predmetu Hrvatska povijest. U suradnji sa Službom za međunarodne odnose i istraživačke projekte pripremila je sedam projektnih prijava mobilnosti između partnerskih zemalja (KA107) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja Sveučilišta u Dubrovniku sa zemljama partnerima (Australija, Kenija, Kazahstan, Srbija, Ruska Federacija i Turkmenistan) u 2017., 2018. i 2019. Sudjelovala je u izradi Strateškog programa znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku u području humanističkih znanosti za razdoblje 2017.-2022., recenzirala je jedan studijski sveučilišni preddiplomski i diplomski program, brojne radove za domaće i inozemne časopise, zbornike te konferencijske radove.

Stjecala je nastavna i istraživačka iskustva u sklopu različitih programa mobilnosti na sveučilištima Europe, Afrike, Azije, Australije i Novog Zelanda. Sudjelovala je devet puta u ERASMUS plus programima mobilnosti nastavnika u zemljama: Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Slovačka, Australija, Srbija, Turska, Kazahstan i Kenija. Boravila je tjedan dana u sklopu Erasmus plus programa za mobilnost nastavnika u svrhu održavanja nastave na: Staffordshire University, Stoke-On-Trent, Ujedinjeno Kraljevstvo u siječnju/veljači 2017., Faculty of History and Philology University of Tirana, Albanija u travnju 2017., University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovačka u travnju 2018., tri tjedna na Macquarie University, Sydney, Australija u srpnju/kolovozu 2018., devet dana na PMF Univerziteta u Novom Sadu u listopadu 2018., te tjedan dana na Rongo University, Kenija u kolovozu i na Macquarie University, Sydney, Australija u rujnu 2019. U okviru Erasmus plus programa mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu znanstveno-nastavnog usavršavanja boravila je tjedan dana na Izmir Institute of Technology, Izmir, Turska u veljači 2019. i devet dana na KAZGUU University, Nur-Sultan, Kazahstan u travnju/svibnju 2019.

Objavila je znanstvenu monografiju u suautorstvu i tridesetak znanstvenih radova. Sudjelovala je na 29 međunarodna i 4 domaća znanstvena skupa. Bila je članica 3 programska i 9 organizacijskih odbora međunarodno znanstvenih skupova. Izlagala je na interdisciplinarno-znanstvenoj radionici Balkan Urban Experiences koja se održala u kolovozu 2018. na Victoria University of Wellington, Novi Zeland. Pomogla je brojnim studentima u izradi seminarskih i završnih radova te organizaciji studentskih projekata i mobilnosti. U suatorstvu sa studentima objavila je 8 znanstvenih radova i sudjelovala na 9 znanstvenih konferencija. Mentorica je i na doktorskom znanstvenom studiju Jadran – poveznica među kontinentima Sveučilišta u Zadru.

Njeni su znanstveni i istraživački interesi usmjereni prema proučavanju ekonomske povijesti, ekohistorije, povijesti putovanja i turizma, te povijesti svakodnevice u prvoj polovini 20. stoljeća. Članica je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku, istraživačkog Odjela za povijest Athens Institute for Education and Research, međunarodno uređivačkog vijeća časopisa Ekonomska i ekohistorija te Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=322722 Repozitorij
Tražilica