english English

prof. dr. sc. Martin Lazar

Martin Lazar
Ured : Rektorat
Telefon : 020 445 857
Lokalni telefon : 2857
Konzultacije :
E-mail : Email


English

Prof. dr. sc. Martin Lazar rođen je 1975. u Dubrovniku. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998., magistrirao 2002. i doktorirao na istom fakultetu 2007. s doktorskom disertacijom Poopćenja H-mjera i primjene. Od 2008. zaposlen je na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Po jednu akademsku godinu proveo je kao gostujući znanstvenik na Max-Planck Institutu za matematiku u Leipzigu, Njemačka, i Basque Centru za primijenjenu matematiku u Bilbaou, Španjolska. Radio je u svojstvu asistenta i višeg asistenta na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao u Italiji, Mađarskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Voditelj je i suradnik na više domaćih i međunarodnih projekata. U samo posljednjih pet godina napisao je samostalno i u suautorstvu petnaestak radova iz područja primijenjene matematike. Sudjelovao je na više od 30 međunarodnih konferencija. Održao je pozvana predavanja na konferencijama u Tunisu i Francuskoj. Recenzent je pet domaćih i inozemnih znanstvenih časopisa. Bio je član organizacijskog odbora tri znanstvena skupa. Član je i Hrvatskog matematičkog društva, European Mathematical Society i American Mathematical Society.

Tražilica