english English

dr. sc. Natalia Stagl Škaro

Natalia Stagl Škaro
Ured : D09
Telefon : 020 446 027
Lokalni telefon :
Konzultacije : prije i nakon nastave i utorkom od 15:00 do 16:00 u A30
E-mail : Email


Opći podaci:

Dr. sc. Natalia Stagl Škaro, docent Sveučilišta u Dubrovniku, rođena je 1969. u Grazu, Austrija. Školovala se u Njemačkoj, SAD-u u i Austriji. Studirala je Kroatistiku i Rusistiku u Austriji, Hrvatskoj i Rusiji. Doktorirala je 1999. Summa cum laude na Sveučilištu u Salzburgu. Predavala je na Sveučilištima Bonn, Zadar, Tuzla, Mostar i Dubrovnik predmete iz kulturologije, književnosti i metaznanosti. U zvanje docenta izabrana je 2010. na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Vodila je dvogodišnji znanstveni projekt o hrvatskoj renesansi „Petar Hektorović i ribanje“ austrijskog Fonda za znanost na Sveučilištu u Bonnu. Napisala je dvije monografije i nekoliko članaka o kulturologiji i književnosti. Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je kustos izložbe „Žili byli“ na muzeju primijenjene umjetnosti u Beču. Repozitorij
Tražilica