english English

dr. sc. Tihomir Luković

Tihomir Luković
Ured : E - K12
Telefon : 020 445 931
Lokalni telefon : 2931
Konzultacije : ponedjeljkom 10,00-12,00 i srijedom 12,00-14,00 sati
E-mail : Email


English

Rođen u Sarajevu 1950. godine. Živio i školovao se (osnovna i srednja škola) u Splitu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1974. gdje je i magistrirao 1979 godine. Doktorirao na Sveučilištu u Rijeci, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji 1995. godine. Hrvatski državljanin sa njemačkim građanskim statusom. Radio, kratko u trgovačkom poduzeću „Dalma“ Split, a zatim tri godine (1975. – 1977.) kao šef službe za marketing u tvornici Jugoplastika, Split. Godinu dana radio kao generalni direktor brodogradilišta „Lučica“ u Sumartinu, otok Brać. Dvije godine radio u Opčini Trogir kao načelnik odjela za gospodarstvo, a zatim prelazi u Općinu Split kao načelnik Komiteta za privredu opčine Split. Godine 1989. prelazi u poduzeće „Luka“ Split, kao generalni direktor pretovarne luke Split, gdje radi godinu dana do početka Domovinskog rata. Koncem 1990. pridružuje se prvim postrojbama Zbora Narodne Garde i započinje ratovati u postrojbama 4. brigade Split. Zatim prelazi u HRM, gdje kao zapovjednik specijalnih postrojbi HRMa, postaje zapovjednik južnog bojišta, a zatim prvi inspektor HVa. Razvojačen sa visokim činom početkom 1993. Osniva svoje prvo privatno poduzeće E.I.B. d.o.o. (Ekonomsko istraživački biro), a zatim isto poduzeće u Livnu (BiH). Godine 1992. osniva poduzeće CRO-REVIZOR d.o.o. Split. Pritom polaže za revizora, u Hrvatskoj i BIH, te dobiva međunarodni certifikat revizora. Sa privatnim poduzećima, koja su zapošljavala i do 60 zaposlenih, radi do kraja 1999. Tada prekida privatni posao i odlazi godinu dana u London na usavršavanje jezika u privatnoj školi „Wimbledon englisch language school“, za što dobiva diplomu o znanju engleskog jezika. Tijekom 2000. godine odlazi u Njemačku (Nuernberg), da bi od 2002., na poziv njemačke administracije te rado u BAMFu kao controller, gdje usavršava controlling u teoriji i praksi. U Njemačkoj radi kratko u velikoj revizorskoj tvrtki „Roedl und Partners“ d.d. kao revizor i konzultant. Za potrebe života i rada u Njemačkoj naučio je i položio ispit znanja njemačkog jezika (B2), te je položio i dobio europski certifikat za korištenje Office paket programa. Početkom 2006. započinje sa radom na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Na tom odjelu danas ima četiri aktivna i dva pasivna kolegija. Aktivni kolegiji su: (1) Nautički turizam, (2) Menadžment malih poduzeća, (3) Strateški menadžment 1, i (4) Kontroling. Od kraja 2008. drži još četiri kolegija na tri Odjela na Sveučilištu u Dubrovniku: (1) Informacijski sustavi financijskih organizacija, (2) Menadžment malih poduzeća u akvakulturi, (3) Marketing nautičkog turizma, (4) Menadžment nautičkog turizma. Godine 2010. bio je na razmjeni profesora u programu Erasmus Sveučilišta u Dubrovniku, te je boravio dva tjedna u Finskoj na University of Lapland gdje je održao 36 sati predavanja i stekao europska 2 ECTS. Član je međunarodnog tima znanstvenika i istraživača u turističkom marketingu i menadžmentu pri University of Lapland. Također je osnivač i član prestižnog međunarodnog udruženja istraživača cruisinga i maritimnog turizma CRS (Cruise Research Society), sa sjedištem u Bremerhavenu (Njemačka). Godine 2010. organizirao je treću međunarodnu konferenciju CRSa u Dubrovniku. Radi kao gost-profesor na doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je mentor šestorici doktoranda. Izbor za docenta imao je 2008., a 2012. ulazi u izbor za izvanrednog profesora. Uspješno je sudjelovao, kao predstavnik Sveučilišta u Dubrovniku, u nekoliko TEMPUS i IPA projekata. Bavi se savjetničkim radom i izradom projekata i studija za potrebe gospodarstva.

1.Znanstveni radovi, članci i konferencije

1.1.Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i publikacijama s međunarodnom recenzijom i po vrsnoći izjednačenim časopisima (radovi iz skupine a1)

 

  1. Luković, T.: «Pristup nautičkom turizmu sa stajališta marketing koncepcije», Hrvatska gospodarska revija, časopis za ekonomiju i pravo, Inženjerski biro d.d. Zagreb, siječanj 1996. br. 1.

ISSN 1330 – 9145

(2) Luković, T. & Šerić, N.: “Primjena BPD (Build primary demand) modela razvoja tržišne strategije tranzicijskih tržišta“, Ekonomska misao i praksa, br.1./2007., časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, lipanj/srpanj 2007., str 99-109.

ISSN: 1330-1039

UDK: 33

(3) Luković, T.: «Nautički turizam-definiranje i dileme», Naše More, br.1-2/2007., časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, lipanj 2007.

ISSN: 0469-6255

UDK: 656.6+338.48+008+001(05)=862

(4) Luković, T. & Bilić, M.: «Luke nautičkog turizma u Hrvatskoj i strategija lokalnog razvoja», prvi dio, Naše More 3-4/2007., časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, rujan/listopad 2007.

ISSN: 0469-6255

UDK: 656.6+338.48+008+001(05)

(5) Luković, T. & Bilić, M.: «Luke nautičkog turizma Hrvatske i strategija lokalnog razvoja», drugi dio, Naše More, br. 5-6, časopis Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, prosinac 2007.

ISSN: 0469-6255

UDK: 338.48:797.1

(6) Luković, T.: „Nautički turizam, definiranje  razvrstavanje”, Ekonomski pregled, br. 11/2007., Zagreb, prosinac 2007.

ISSN: 0424-7558

UDK: 330

(7) Luković, T. & Kovačić, M.: „Novi profil gradskih luka u razvoju nautičkog turizma“, Pomorstvo, časopis Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, prosinac 2007.

ISBN: 1332-0718

UDK: 656.61

(8) Luković, T. & Gržetić, Z.: „Development of marinas in the Mediterranean within sustainable development“, e-Review of Tourism Research (Electronics Resources for Tourism Professionals – eRTR Home, Department of Recreation, Part and Tourism ASciences Texas A&M University 2261 TAMU College Station, TX 77843-2261, October 2007

(9) Luković, T.: „Nautical tourism in Europe, definition and classification“, Acta Turistica Nova, No.2. Volume 1/2007, Zagreb, December 2007

ISBN: 1846-4394

(10-12)  Luković, T. Fučkan, D., Gržetić, Z.: «Safety in Marinas A Factor of Sustainable Development», Entrepreneurship and Human Resources in the Global Economy: (1) Ohio State University, (2) Michigan Ross Business School, (3) University of Valencia, November/December 2007

(13) Luković, T., & Kovačić, M. & Dundović, C.: “Normative conditions – logistics factor of development of nautical tourism ports”, University magazine „Promet“, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Vol. 20. Nr. 3. Zagreb, 2008

ISSN: 0353-5320

UDK 656

CODEN POMEEZ

(14) Luković, T. & Šerić, N.: “Theoretic basement of strategy of sustainable economy in Bosnia and Herzegovina”, University magazine “Revija za pravo i ekonomiju”, University of Mostar, Mostar, January 2008

ISBN: 1512-6706

(15) Luković, T. & Kovačić, M.: „Spatial characteristic of planning of building nautical tourist ports”, University magazine “Geo-Adria”, Vol. 12 / No2 University of Zadar, Croatian Geographical Society, Zadar, 2007

ISBN: 1331-2294

UDK: 338.48:791.1:711

CODEN GEOAFZ

(16) Luković, T.: „Selective tourism, fast fading fad or scientific-research necessity”, Acta Touristica Nova, Vol 2, No 1, Zagreb, June 2008

ISBN: 1846-4394

(17)  Luković, T.: „Analiza razvoja svjetskog i hrvatskog cruisinga“, Naše more, Br. 5-6 2008. Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2008.

ISSN: 0469-6255

UDK: 338.48:797.1

(18)  Luković, T.: „Selective Tourist sorts and selective business stile“, University magazine „Selective Tourism“, University of Montenegro, Faculty for Tourism and Hospitality, Centre for Tourism Development, Kotor, 2009

ISBN: 1800 8313

UDK: 338.48

(19)  Luković, T. & Šerić, N.: „Strategic development and changes in legislation regulating nautical tourism in Croatia“, University magazine “Pomorstvo”, University of Rijeka, Rijeka, December 2009

ISBN: 1332-0718

UDK: 338.48:797.1(4)

(20)  Luković, T.: „Clashing or compatible strategies of development of nautical tourism in Europe“, University magazine “Pomorstvo”, University of Rijeka, Rijeka, December 2009

ISBN: 1332-0718

UDK: 797.1:338.48(497.5)(094)

(21)  Luković, T. & Šerić, N.: “Marketing and Enviroment Management for Tourism: Croatian Experiences”, Academica Touristica – Tourism&Innovation Journal, University of Primorska, No. 1-2, 2010., pages 73-80. July, 2010

ISSN: 1855-3303

(22)  Luković, T. & Piplica, D.: „Korupcija i krivudavi tijekovi gospodarskog rasta“, Revija za Pravo i ekonomiju, Br. 1.-2., Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2011.

ISBN: 1512-6706

(23)  Luković, T.: „Interdependence of Controlling and Corporate Governance in Transition Countries”, The International Journal of Management, London, University of Gloucestershine, (http://www.circleinternational.co.uk/CIRCLE/Access_Press_UK.html) January 2012

(23)  Luković, T.: „Nautički turizam Hrvatske – mega jahte, da ili ne, kada i kako?“, Naše More, Sveučilište u Dubrovniku, Broj 5-6/2012,

ISSN: 0469-6255

E-ISSN: 1848-6320

UDK: 656.6 + 338.48 + 008 + 001 (05) = 862

(24)  Luković, T. & Kizielewicz, J.: „The Phenomenon of  the Marina Development to Support the European Model of Economic Development”, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia 2013. ISSN 2083-6473.http://www.transnav.eu/Journal_Vol._7_No._3-September_2013,27.html

ISSN: 2083-6473

(25)  Luković, T. & Kizielewicz, J. & Haahti, A.: „The Segmentation of the Demand for Ferry Travels – the Case Study Stena Line”, Scadinavian Journal of Hospitality and Tourism, June 2014.

1.       Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u cjelini (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku s međunarodnih znanstvenih skupova s međunarodnim uredništvom i inozemnom recenzijom, odnosno zastupljenim u jednoj od relevantnih baza citatnih baza podataka (radovi iz skupine a1)

(26)   Luković, T.: (2000.): «Development Strategy of Croatian maritime industry – tracks and side tracks», First Paneuropean Shipping Conference, Split, March 2000. Croatian Paneuropean Union Split

ISBN 953-97261-6-6

(27)  Luković, T.: (2001.): «Maritime Orientation of Croatia (a Development Analysis)», Second Paneuropean Shipping Conference, Split, March 2001. Croatian Paneuropean Union Split

ISBN 953-97261-7-4

(28)  Luković, T.: (2002.): «Vision and project Manager as Development Basis of the European Economy», Third Paneuropean Shiping Conference, Rogoznica May 2002. Croatian Paneuropean Union Split, page 55-60

ISBN 953-6921-00-6

(29)  Luković, T.: (2002.): «Conditions of Nautical Tourism in Croatia», First European Yacht Tourism Congress, Rogoznica, May 2002.

ISBN 953-6921-02-2

(30)  Luković, T. & Marušić, E.: (2002.): „SWOT Analysis as a Starting Point in Determining Goals, Strategies and The Possibilities of Developing Yacht Tourism in Croatia“ First European Yacht Tourism Congress, Rogoznica, May 2002,

ISBN 953-6921-02-2

(31)  Luković, T.: (2002.): «Assesstment of Yacht Tourism development in Mediterranean countries», First European Yacht Tourism Congress, Rogoznica, May 2002.

ISBN 953-6921-02-2

(32)  Luković, T. & Favro, S.: (2005): «Strateški i taktički planovi kao dio controllinga u poslovanju marina», VI. Paneuropski pomorski simpozij, Split, studeni 2005.

ISBN 953-99491-3-0

(33)  Luković, T. & Gržetić, Z.: (2005.): «Komparativne prednosti i politika razvoja nautičkog turizma na mega tržištu Mediterana», VI. Paneuropski pomorski simpozij, Split, studeni 2005.

ISBN 953-99491-3-0

(34)  Luković, T. & Šerić, N.: (2006.): «Značaj luke nautičkog turizma za gospodarstvo RH», 7. konferencija PEU  (Pan Europska Unija), Split, studeni 2006.

ISBN 953-99491-7-3

(35)  Luković, T. & Šerić, N.: (2006.): «Diferencirani marketinški pristup – put ka održivoj strategiji nautičkog turizma RH», 7. konferencija PEU (Pan Europska Unija), Split, studeni 2006.

ISBN 953-99491-7-3

(36)  Luković, T. & Kovačić, M.: „Controlling in the management strategy of ports of nautical tourism“, Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede, 26. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, March 2006

ISBN: 961-232-185-x

001(497.4)(063)(082)

(37)  Luković, T. & Fučkan, Đ. & Gržetić, Z.: „Safety in marinas – a factor of sustainable development“, 7th International Conference – The Human Element in Safety and Survival at Sea, AdriaMare, IASST, Šibenik, 2006.

(38)  Luković, T. & Fučkan Đ. & Gržetić, Z.: „Development of marinas, the „initiator“ of development of SME's in the Mediterranean“, ISBE, Institute for Small Business & Entrepreneurship, Cardiff, November 2006.

ISBN: 1 900862 01 8

(39)   Luković, T. & Gržetić, Z.: «Developing of Macro System for Managing Nautical Tourism Development», Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede, 26. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, March 2007.

ISBN: 978-961-232-199-4

001(497.4)(063)(082)

(40)  Luković, T. & Kovačić, M.: „The Role of Teamwork in Sustainable Marina Development“, Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede, 26. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, March 2007.

ISBN: 978-961-232-199-4

001(497.4)(063)(082)

(41)  Luković, T. & Gržetić, Z.: «Development of marinas in the Mediterranean within sustainable development», Second International Critical Tourism Studies Conference, Wageningen University, the Netherland & Auckland University of Technology, Split, June 2007.

(42)  Luković, T. & Gržetić, Z.: „The strategy of business reorientation in a typical Croatian“, ISBE, Institute for Small Business & Entrepreneurship, Glasgow, November 2007.

ISBN: 978-1-900862-02-8

(43)  Luković, T., & Kovačić, M. & Dundović, Č.: “Normative conditions – logistics factor of development of nautical tourism ports”, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, „Transportni lanci i distribucija u logističkim sustavima“, Zagreb, 2007.

ISSN: 0353-5320

UDK 656

CODEN POMEEZ

(44)  Luković, T. & Munninger, U.: „A safety factor in diving tourism – a selective type of tourism“, Adriatic Diving Conference „Improvement of safety and responsibility in diving“, Book of Proceedings, Vodice, 2007.

ISBN: 978-953-95914-0-1

UDK 797.215(063)

(45)  Luković, T. & Milošević-Pujo, B.: „Nautical tourist legislative, the development factor”, 27. Međunarodna konferencija o razvoju organizacijskih znanosti, Sveučilište u Mariboru, Portorož, ožujak 2008.

ISBN: 978-961-232-213-7

UDK: 005.1 (063)(082)

(46)   Luković, T.: „Leadership luka nautičkog turizma kao strateški model razvoja gospodarstva na Mediteranu“, 27. Međunarodna konferencija o razvoju organizacijskih znanosti, Sveučilište u Mariboru, Portorož, ožujak 2008.

ISBN: 978-961-232-213-7

UDK: 005.1 (063)(082)

(47)  Luković, T.: „Entrepreneurship a New Chance for the Countries in Transition and the Developed Countries“, 4th ISET Experience Stratos Research Meeting, Finland, ožujak 2008.

(48)  Luković, T.: „Cruising on old timers, opportunity for local and regional development within Europe”, 1st European International Cruise Conference”, Universitiy in Bremerhaven & Intitute for Maritime Tourism, September 2008

ISBN: 978-1-900862-04-2

(49)  Luković, T.: „Analysis of Entrepreneurship in Economies of Transition versus Developed Countries”, ISBC conference, Belfast, November 2008

ISBN: 978-91-633-4329-2

(50)  Luković, T.: „Strategies of Regional Development: The New European Model of Entrepreneurial Development“, 3rd European Conference on Entrepreneurship and Innovation, University of Winchester, UK, 2008

ISBN: 978-1-906638-14-6 Book

(51)  Luković, T. & Šerić, N.: „Modeling of the marketing strategy on tourism destination with a special ambience value – croatian project: Stone lights“ konferencija u Švedskoj, 2009.

ISBN: 978-91-633-4329-2

(52)  Luković. T. & Janiček, T. & Jugović, A.: “What is the point of comparative analysis of S&M Croatian and German economies?“, 7th International Conference ”Economic Integration, Competition and Cooperation”, str. 1-10., Rijeka, 2009.

ISBN: 978-953-6148-82-0

(53)  Luković, T. & Janiček, T.: „Value Oriented Management – measurement of success”, conference, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, 28th International Conference on Organizational Sciences Development, str. 680-689., Portorož, 2009.

ISBN: 978-961-232-230-4

UDK: 005.7(497.4)(063)(082)(086.034.4)

(54)  Luković, T. & Kovačić, M.: „Seasonality of world and Croatian cruising”, conference, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, 28th International Conference on Organizational Sciences Development, str. 690-698., Portorož, 2009.

ISBN: 978-961-232-230-4

UDK: 005.7(497.4)(063)(082)(086.034.4)

(55)  Luković, T, & Božić, K.: “Seasonality – factor of crisis or development in cruise tourism.” University of Plymouth, Plymouth, England, - The 2nd International Cruise Conference, “The cruise industry – emerging issues, problems and solutions” 18-20 February 2010

ISBN: 978-3-8349-3167-2

(56)  Luković, T. & Kovačić M.: “How to effectively evaluate the successful management in today’s business environment?”, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences 29th International Conference on Organizational Sciences Development Working Title The Development of organizational sciences, str. 618-627., Portoroz, Slovenia, March 2010

ISBN: 978-961-232-238-0

UDK: 005.7(082)(086.034.4)

(57) Luković, T. & Šerić, N.: „Marketing and environment management for tourism, Croatian experiences“ Advances in Business – Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010), str. 1.7., September 8 – 10, 2010, Olbia, Sardinia, Italy

ISBN: 978-961-92917-0-2

UDK: 658:005(082)

(58)  Luković, T. & Šerić, N,: “The activation of all nautical corridors on the Adriatic sea in purpose of the Croatian Mediterranean’s image”, 2nd International converence “Vallis Aurea”, Focus on regional development, Zbornik radova, str. 1287-1291., Požega-Vienna, Croatia-Austria, September 2010.

ISBN: 978-953-7744-06-9

(59)  Luković, T. & Kovačić, M.: „Geographic Information System in Coastal Area Manegament“ 30th International Conference on Organizationnal Science Development, March 2011. Zbornik radova, Portorož, March 2011

ISBN: 978-961-232-245-5

(60)  Luković, T. & Pavić, K.: „Port Development partnerships: Dubrovnik Port Case Study“, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, Zbornik radova 3rd Cruise Research Society (CRS) Conference, Zbornik radova objavljenih u Njemačkoj u uredništvu Luković, T. & Papathanassis, A. & Vogel, M., Berlin 2012.

ISBN: 978-3-642-32991-3

ISBN (eBook): 978-3-642-32992-0

DOI: 10.1007/978-3-642-32992-0

(61)  Luković, T. & Dulčić, Ž.: „Nautical Tourism and the Media“, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, Zbornik radova 3rd Cruise Research Society (CRS) Conference, Zbornik radova objavljenih u Njemačkoj u uredništvu Luković, T. & Papathanassis, A. & Vogel, M., Berlin 2012.

ISBN: 978-3-642-32991-3

ISBN (eBook): 978-3-642-32992-0

DOI: 10.1007/978-3-642-32992-0

(62)  Luković, T. & Božić, K.: „Cruise supply and destination supply: competitors or partners?“,  Selected papers, 3rd International Cruise Conference „Cruise & Society: The other side of growth“, Dubrovnik, 2011., Redak, Split, 2012.

ISBN: 978-953-56911-0-5

(63)  Luković, T. & Plazibat, I.: „Strategic alliances in nautical tourism“,  Selected papers, 3rd International Cruise Conference „Cruise & Society: The other side of growth“, Dubrovnik, 2011.

ISBN: 978-953-56911-0-5

(64)  Luković, T. & Šerić, N.: „Basic development models in marina – locality correlation in the Mediterranean“,  Selected papers, 3rd International Cruise Conference „Cruise & Society: The other side of growth“, Dubrovnik, 2011., Redak, Split, 2012.

ISBN: 978-953-56911-0-5

(65)  Luković, T. & Vujić, K.: „The role of the marina in the development of high-fashion clothing“,  Selected papers, 3rd International Cruise Conference „Cruise & Society: The other side of growth“, Dubrovnik, 2011., Redak, Split, 2012.

ISBN: 978-953-56911-0-5

(66)  Luković, T. & Kizielewicz, J.: „Consumption of cruise ship tourists at the elite destination“1st Dubrovnik International Economic Meeting DIEM, Scientific Conference of Innovative Approaches to the Contemporary Economic Problems, Dubrovnik, 2013.

ISBN 978-953-7153-30-4

ISBN 978-953-7153-31-1

(67)  Luković, T. & Kizielewicz, J.: “The Phenomenon of Marina Development to Support the European Model of Economic Development”, 10th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, Poland, 2013.

ISSN: 2083-6473

(68)Luković, T.: „The Concept, Definition and Classification of Nautical Tourism“, Selective Tourism br.1., časopis Univerziteta Crne Gore, Faculty for Tourism and Hospitality, Centre for Tourism Development, Kotor, Crna Gora, Kotor, studeni 2007.

ISSN: 1800-6620

UDK: 338.48-44(26)

(69) Luković, T. & Kizielewicz, J.: „The effectiveness of the use of the European Union Funds in Poland and Croatia”, Proceedings , 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13), Dubrovnik, 2013.

ISSN 2227-460X

ISBN 978-960-474-306-3

(70) Luković, T. & Šperanda, I.: “Hedging and Controlling as a Support to Risk Management”, Proceedings, 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13), Dubrovnik, 2013.

ISSN 2227-460X

ISBN 978-960-474-306-3

(71) Luković, T.& Asić, A.: “Port dues as an element of cruise port competitiveness”, 5th CRS Conference , Bremerhaven, January 2014

(72) Luković, T. & Šperanda, I.: „The investment planning in transition economies,
in the function of risk management”, 2nd conference, OFEL 2014, Dubrovnik 2014

(73) Luković, T.: „Planning and Controlling, separate or symbiotic management functions”, 2nd conference, OFEL 2014, Dubrovnik 2014

(74) Luković, T. & Šperanda, I.: „Management as a factor of inefficient development in the economies in transition”, 4th International Conference, Podgorica, June 2014.

(75) Luković, T. & Šperanda, I. & Kizielewicz, J.: „Five Types of the Managerial Behaviour in the Function of the ROI Leadership Model”, 3rd conference, OFEL 2015, Dubrovnik 2015

(76) Luković, T.: „Culture as a Differentiating Factor in Management”, 3rd conference, OFEL 2015, Dubrovnik 2014.

(77) Luković, T. & Kizielewicz, J.: “ Negative impact of cruise tourism development on local community and the environment”, 11th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, Poland, 2015.

2.   KNJIGE, POGLAVLJA U KNJIGAMA I UREDNIŠTVA U ZBORNICIMA

    1. Kategorija KNJIGE- Power point recenzirana predavanja (3 x a2)

(1)    Luković, T.: „Strateški menadžment 1.“ Power Point recenzirana predavanja iz kolegija „Strateški menadžment 1“, na Sveučilištu u Dubrovniku, kolegij je postavljen 2006.g.

Stručno povjerenstvo:

Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

Prof. dr. sc. Josip Šamanović

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević

(2)    Luković, T.: „Menadžment malih poduzeća“ Power point recenzirana predavanja iz kolegija „Menadžment malih poduzeća“, na Sveučilištu u Dubrovniku, kolegij je postavljen 2006.g.

Stručno povjerenstvo:

Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

Prof. dr. sc. Josip Šamanović

Prof. dr. sc. Nikša Alfirević

2.2.KNJIGE TIHOMIRA LUKOVIĆA U CJELINI U AUTORSTVU ILI KOAUTORSTVU

(3)    Luković, T. (1995.): «Marketing koncepcija razvoja nautičkog turizma Hrvatske», Split 1995.

(4)    Luković, T. & Jurgen Strasburger (DE) & Harold Lederer (DE) & Burgundy Frankopan (UK) & Drago Pavić (HR) & Zlatimir Bičanić (HR) (2002.): «Nautički turizam europskog dijela Mediterana», Split 2002.  

(5)    Luković, T & Strasburger, J. (De) (2005.): «Yachting on the European part of the Mediterranean», Nürnberg 2005.

(6)    Luković, T. & Gržetić, Z.: «Nautičko turističko tržište u teoriji i praksi Hrvatske i europskog djela Mediterana», Split, 2007.

(7)    Luković, T. & Šamanović, J.: «Menadžment i ekonomika nautičkog turizma», Split, 2007.

(8)    Luković, T. & Lebefromm U.: „Controlling, koncepcija i slučajevi“ - Prva knjiga, Dubrovnik, 2009.

(9)    Luković, T. & Lebefromm U.: „CONTROLLING Konzept und Fälle“ Erstes Buch, Erste Auflage, Germany, 2010

(10)  Luković, T. & Dowling. R. & Papathanassis, A., & Klein, R. & Gibson, P.& Satu, P. & Gržetić, Z. & Horak, S. & Božić, K.: „Nautical tourism“, Oxford University, CABI, 2012

(11)  Luković, T. & Lebefromm U.: „CONTROLLING , planom do cilja“, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik 2014.

(12)  Luković, T. & Lebefromm U.: „Unternehmenscontrolling, konzeption, planung und unsetzung im SAP system, zweiter band“, University of Worms, University of Mannheim, University of Ludwigshafen (Njemačka) 2014.

2.3.POGLAVLJE U KNJIZI NA STRANOM JEZIKU I SA STRANIM UREDNIŠTVOM (radovi a2) 

(13)  Luković, T.: „Vision for global Tourism industry, creating and sustaining competitive strategies“, poglavlje u knjizi „Nautical tourism and its Function in the Economic Development of Europe“, 2012.

ISBN: 978-953-51-0520-6

2.4.POGLAVLJE U KNJIZI NA HRVATSKOM JEZIKU I S HRVATSKIM UREDNIŠTVOM (radovi a2)

(14)  Luković, T. & Vučijević, D. & Vulić-Prtorić, A. & Petković, M. & Novak, V. & Kranželić, V. & Jakir, A. & Buhin Lončar, L.: „Mentorstvo i konzultacije“, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.

ISBN: 978-953-6002-59-7 (5)

2.5.UREDNIŠTVO ZBORNIKA S MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA NA STRANOM JEZIKU 

1.Papathanassis, A. & Luković, T. & Vogel, M.: „Cruise Tourism and Society“, Zbornik radova sa 4. Konferencije CRS u Dubrovniku, Spinger, Bremerhaven 2012.

2.Luković, T.: „Cruise & Society: The other side of growth“, Dubrovnik Cruise Conference: Discussion & Research in Progress, CAAS & University of Zagreb &CRS Bremerhaven,  Dubrovniku, Bremerhaven 2011.

  Repozitorij
Tražilica