english English

dr. sc. Katja Bakija

Katja Bakija
Ured : 158
Telefon : 020 446 037
Lokalni telefon : 2037
Konzultacije : ponedjeljak 13.30 – 15.00
E-mail : Email


OPĆI PODACI

Doc.dr. sc. Katja Bakija zaposlena je na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i predsjednica je Stručnog vijeća Studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti). Predavala je na više europskih sveučilišta – na Odsjeku za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska), na Institutu za prevoditelje i tumače u Grazu, (Austrija), na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu, kao vanjski suradnik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatologiju). Bila je i predavač na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva RH.

Dio svog radnog vijeka provela u Mađarskoj kao sveučilišna nastavnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu, a potom kao diplomatkinja Republike Hrvatske (konzulica za kulturu, znanost i obrazovanje) u generalnom konzulatu u Pečuhu. Tijekom rada na Sveučilištu uz redovnu nastavu kroz izvannastavne aktivnosti (promocije, književne susrete i tribine, video projekcije, filmske večeri) studentima posredovala spoznaje o zemlji čiji su jezik odlučili studirati i tako nastojala pomoći u razvijanju kulturnih veza i prijateljstva između Mađarske i Hrvatske. U tom kontekstu sudjelovala  na brojnim znanstvenim skupovima, u književnim i teatrološkim publikacijama, znanstvenim zbornicima pisala o književno-povijesnim  i kulturnim vezama između dvaju zemalja. Sa svojim fakultetskim kolegama i danas surađuje na zajedničkim projektima.

Za vrijeme diplomatskog mandata posebice  se kao Dubrovkinja trudila poticati i podržavati suradnju Pečuha, europske prijestolnice kulture za 2010. godinu i grada Dubrovnika uz želju da što više umjetnika (glazbenika, slikara, glumaca, umjetničkih fotografa, folklorista) iz obje države upozna gradove Pečuh i Dubrovnik. Surađivala s voditeljima projekta EPK na realizaciji više znanstvenih i kulturnih projekata.

Na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu uglavnom se bavi hrvatskom književnom, kulturnom i društvenom poviješću i poviješću periodike te dubrovačkim kulturološkim i književnim temama.

U stručnim i znanstvenim publikacijama, časopisima i  zbornicimaobjavila je do sada u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Osijeku, Sarajevu, Subotici, Budimpešti, Pečuhu, Sombatelu, Mariboru, Pragu, Brnu,) oko šezdeset radova i knjigu (monografiju) o prvom književnom časopisu u Dubrovniku na hrvatskom jeziku (Knjiga o „Dubrovniku, Zagreb 2005.)

Surađuje kao dramaturg i jezični savjetnik u hrvatskim i inozemnim kazališnim projektima.

OSOBNI PODACI

 • Mjesto stanovanja: Dubrovnik
 • Adresa stanovanja: Bana Josipa Jelačića 77
 • E-mail adresa: katja.bakija@gmail.com
 • Matični broj znanstvenika: 342851

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 • 2012. – na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala s temom Medo Pucić i njegovo djelovanje između književnosti i politike
 • 2000. – magistrirala na  zagrebačkom sveučilištu s temom iz dubrovačke književne i jezične baštine (Časopis “Dubrovnik cviet narodnog književstva 1849.- 1852.).
 • 1991. – specijalizacija na talijanskom sveučilištu La sapienza u Rimu, studij talijanske renesanse
 • 1983. diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Metaforika u ranom Ujevićevom opusu
 • Jezici: služi se engleskim, češkim, talijanskim i pasivno mađarskim jezikom.

 RADNO ISKUSTVO

 • 2013. do danas - Odjel za komunikologiju Sveučilišta u  Dubrovniku 
 • 2012./2013. -  vanjski suradnik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Odjel za kroatologiju)
 • 2007.- 2011. diplomat Republike Hrvatske u Mađarskoj (konzulica za kulturu, znanost i obrazovanje u Generalnom konzulatu u Pečuhu)
 • 2003. do 2007. - Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska (Odsjek za kroatistiku i slavistiku)
 • 2001.– 2004. - vanjski suradnik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Odjel za kroatologiju)
 • 1997. – 2001. - Filozofski fakultet Karlovog sveučilišta u Pragu (Odjel za slavistiku), Republika Češka
 • 1994. - 1997. - Institut za prevoditelje i tumače u Grazu,  Austrija
 • 1992. -1994. - Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska
 • 1989./1990. – lektor na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi, vodila književni lektorat iz starije hrvatske književnosti   
 • 1983. – 1991. - profesor hrvatskog jezika i književnosti u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje, Dubrovnik

ČLANSTVA U UREDNIŠTVIMA  ČASOPISA i UDRUGA

 • član međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa PHILOLOGIA MEDIANA
 • član Matice hrvatske
 • član Hrvatskog centra PEN-a
 • član Lions kluba „Sveti Vlaho“  Dubrovnik

DUŽNOSTI

 • glavna i odgovorna urednica (od 1996.) časopisa Dubrovački horizonti, Zagreb
 • počasna konzulica (od 2013.) Mađarske u Hrvatskoj (za Dubrovačko-neretvansku županiju)

 OBJAVLJENI  ZNANSTVENI  I  STRUČNI  RADOVI   (izbor)       

 Knjiga:

 • Knjiga o Dubrovniku (1849. – 1852.) I – IV, Zagreb: Erasmus Naklada, 2005.  (monografija), urednik Srećko Lipovčan, ISBN 953-6132-62-1 UDK 821.163.42.09:050>“18“

 Radovi:

 •  Bakija. K. (2015.) : Mihail Jurjevič Ljermontov – svevremeni pjesnik maskiranog društva (suvremeno hrvatsko uprizorenje Maskerade), Zbornik radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, str. 169-176.
 • Bakija,K., Ćimić, M. (2015.): Časopis Sveta Cecilija kao društvena činjenica i zrcalo  hrvatske kulturne, crkvene i glazbene baštine. “Sveta Cecilija” (1-2, 2015.) časopis za sakralnu glazbu, Zagreb, ISSNN 1330-2531 UKD 783, str. 9-17. 
 • Bakija K., Žitinski M. (2014.): Vrijednosti, manadžment, društvena odgovornost, humanizam, Zbornik radova Sveučilišta u Dubrovniku 1/2014., gl. urednica Vesna Vrtiprah, Dubrovnik, ISSN 1849 – 630X, UDK/UDC: 005.35 (497.5 – 35 Dubrovnik), str. 37 – 55.
 • Bakija, K (2014.): Jedan pogled na hrvatsko pjesništvo u Mađarskoj,  Riječi (1-4) časopis za kulturu, književnost i znanost, Matica hrvatska Sisak, str.179- 199.
 • Bakija, K. (2013): Buše – drevni običaj i tradicija koja se stoljećima održala i oblikovala hrvatsku zajednicu u Mohaču (Mađarska). Zbornik radova FEB 2 (Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština od 11. do 13. prosinca 2012., Dubrovnik). Uredila Mira Muhoberac,  Zagreb. ISBN 978-56971-5-2, str. 516-522.
 • Bakija, K. (2013.) : OpjesničkojpripovijestiCvijetaOrsata (Meda) Pucića, Philologia Mediana V, glavna urednica Irena Arsić,  Filozofski fakultet, Niš , UDK 821.163.42-1.09 Pucić M. ISSN 1821-3332 , str. 93 -113. 
 • Bakija, K. (2013): Pjesnički opus Orsata Meda Pucića. Zbornik radova – Međunarodni znanstveni skup Nauka i suvremeni univerzitet (Komparativna istraživanja slovenskih jezika, književnosti i kultura),Filozofski fakultet  Niš, ISBN 978-86-7379-298-9, str. 431 -454. 
 • Bakija, K. (2013):Pucićeva pjesnička nastojanja (pjesme posvećene Kollaru, Mickiewiczu, Danteu i banu Jelačiću). Kroatologija, časopis za hrvatsku kulturu 4, broj 1-2, glavna urednica Dubravka Zima, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb, UKD 930.85 (497.5), ISSN 1847-8050  str. 114 – 131.
 • Bakija, K. (2013): Kazalište mađarskih Hrvata. Hrvatski iseljenički zbornik, glavna urednica Vesna Kukavica. Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, ISSN 1330-3724, str.135 -141. 
 • Bakija, K. (2012.): Tradicija prigodnog pjesništva u Dubrovniku sredinom 19. stoljeća (društvena uvjetovanost i socijalni karakter tužbalica). Zbornik radova s  međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija FEB 2011., Dubrovnik, urednica Mira Muhoberac, ISBN 978-953-56971, str. 215 – 227.
 • Bakija, K. (2012.): Cvijeta Zuzorić – trajna inspiracija i vječni lajtmotiv dubrovačke književnosti. Zbornik radova s 10. međunarodnog slavističkog  znanstvenog skupa u Pečuhu od 21. do 22. listopada 2010.), Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ur. Stjepan Blažetin, Pečuh, ISBN 978-963-88818-4-7, str. 167-178
 • Bakija, K. (2012.): Narodne pripovijetke iz okolice Pečuha – tematske i strukturne odrednice. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006. – 2010., Hrvatska čitaonica Subotica, ur. Katarina Čeliković, Subotica, ISBN 978-86-84783-19-8, 821.163.42(497.11).09(082), str. 437 – 443.
 • Bakija, K. (2012.): Scenska iščitavanja djela Mire Gavrana u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Klasje naših ravni (časopis za književnost, umjetnost i znanost),Matica hrvatska Subotica, gl. urednik Milovan Miković,  Subotica, ISSN 1451-2521, UDK    008(497.113=163.42),  323.15(497.113=163.42), str. 100 -105. 
 • Bakija, K. (2010.): Vidrina mađarska fortuna – scenska uprizorenje Marina Držića u Mađarskoj. Zbornik radova s 9. međunarodnog  slavističkog skupa u Pečuhu, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, urednik Stjepan Blažetin, Pečuh,  ISBN 978-963-88818-2-3, str. 11.-17.
 • Bakija, K. (2008.): Anto Gardaš – autoritativni pripovjedač s odmakom. Zlatni danci 9, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Osijeku 29.i 30. ožujka 2007., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, uredila Ana Pintarić, Osijek, ISBN 978-953-6454-89-5, str. 189. – 197.
 • Bakija, K. (2007.): Odnos legende i povijesti u pričama o postanku gradova. Zlatni danci 8, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Osijeku 6.i 7. travnja 2006., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, uredila Ana Pintarić Osijek, UKD 821.163.42.09, ISBN 953-6456-62-1, str. 83.- 91.
 • Bakija, K. (2007.): Književni časopisi – zrcala književnih dosega i mogućnosti. Studia Slavica Saveriensia 1-2 (Revija jezičnih i književnih studija), Filozofski fakultet Sveučilišta u Szombathely, glavni urednik Karlo Gadanyi,  Szombathely, Mađarska, str. 10- 16.
 • Bakija, K. (2006.) »Dramski opus Matije Bana.« Zbornik radova Riječki filološki dani 6, UDK 821.163.42.09 Ban, M-2, ISBN 953-6104-51-2, KNJIGA VI, 1-628, Rijeka, str. 445 – 455.
 • Bakija, K. (2006.): Slika obitelji u suvremenoj hrvatskoj književnosti za djecu. Zlatni danci 7, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Osijeku 15. travnja 2005., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, uredila Ana Pintarić, Osijek, UKD 821.163.42.09-93 (063), ISBN 953-6456-62-1, 821.09-93(063), str. 189 – 195.
 • Bakija, K. (2005.): Književno djelovanje grofa Orsata (Meda) Pucića,  Pogledi, časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj,Croatica Kht., ur. Stjepan Blažetin i Dinko Šokčević, Budimpešta, ISSN: 0351-2118, UDK  31, str. 83 – 96.
 • Bakija, K. (2003.): Luko Paljetak – poeta ludens hrvatskog pjesništva. Anali Zavoda za povjesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. XLI, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, gl. ur. Nenad Vekarić, Dubrovnik, ISSN 1330-0598, UDK  ČASOPISA  94(497.5) (05) , UDK  ČLANKA  821.163.42.09 Paljetak, L.-1, str. 287 – 295.
 •  Bakija, K. (2002.): Đuro Ferić između hrvatskog i latinskog jezika. Studia balcanica bohemo-slovaca V, priredio Ivan Dorovský, Masarikova univerzita, Matice Moravska ,Brno, [1(1970)], UDK    930.85(497)(05) , str. 47. – 55.
 • Bakija, K. (2002.): Almanah Dubrovnik cviet narodog književstva (knjižtva) prvi književni časopis na hrvatskom jeziku u Dubrovniku. Zbornik radova Riječki filološki dani 4 (Rijeka od 9. do 11. studenog 2000.), UDK 050.9 (497.5 DUBROVNIK) „1848“=163.42, Riječki filološki dani ISBN 953-6839-17-2, KNJIGA IV, 1-576, Rijeka, str. 29 – 37.
 • Bakija, K. (2001.): Preradbe Molierea na Dubrovački ljetnim igrama. Krležini dani u Osijeku 2000.(Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija), Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zbornik radova sa znanstvenog skupa, priredio B. Hećimović, Zagreb – Osijek , ISBN 9531545189, str. 281 – 289.

 IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • 2015. Četvrta kroatološka konferencija Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za povjesne znanosti HAZU u Dubrovniku (16. XI. 2015. – 18. XI.), sudjelovala s izlaganjem Pucićeva Slavjanska antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah - prva tiskana zbirka starijeg dubrovačkog pjesništva
 • 2015. Mednarodne konference Mihail Lermontov v globalnem diskurzu, 5.- 6. 03. 2015., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, sudjelovala s izlaganjem Mihail Jurjevič Ljermontov – svevremeni pjesnik maskiranog društva (suvremeno hrvatsko uprizorenje Maskerade),
 • 2014.  XII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 17. i 18. 10. 2014. (Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske), sudjelovala s izlaganjem Dubrovnik u knjizi putopisa Ide von Düringsfeld Aus Dalmatien (Prag, 1857.)
 • 2014.Treći međunarodni znanstveni skup Nauka i savremeni univerzitet, sekcija Književnost u svijetu i svijet u književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu, 14-15. 11. 2014., sudjelovala s izlaganjem Intertekstualnost i ludizam u opusu Luka Paljetka
 • 2012. XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu, Pečuh, 12. - 13. listopada Priopćenje: Repertoar Hrvatskog kazališta u Pečuhu – sretan spoj tradicijskog (pučkog) i suvremenog.
 • 2012. Drugi međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština, Dubrovnik,  od 11. do 13. prosinca 2012. , Priopćenje: Buše – drevni običaj i tradicija koja se stoljećima održala i oblikovala hrvatsku zajednicu u Mohaču (Mađarska).
 • 2012. Međunarodni znanstveni skup Nauka i suvremeni univerzitet (Komparativna  istraživanja slovenskih jezika, književnosti i kultura),Filozofski fakultet u Nišu, 16-17. studenog 2012.  Priopćenje: Pjesnički opus Orsata Meda Pucića.
 • 2011. Druga međunarodna kroatološka konferencija, Zagreb, od 29. rujna do 1. listopada. Priopćenje: Hrvatsko kazalište u Pečuhu kao dio povijesti hrvatskog glumišta
 • 2011. Prvi međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij FEB 2011 (Hrvatska folklorna i etnografska baština),Dubrovnik, 11. do 13. prosinca 2011.,  Priopćenje: Tradicija prigodnog pjesništva u Dubrovniku sredinom 19. stoljeća (društvena uvjetovanost i socijalni karakter tužbalica
 • 2010. X. međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu, Pečuh, 21. - 22. listopada 2010.Priopćenje: Cvijeta Zuzorić – trajna inspiracija i vječni lajtmotiv dubrovačke književnosti.
 • 2010. Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine, 24. ožujka 2010., Budimpešta Priopćenje: Marko Bruerović (Marc Bruere Desrivaux) - pjesnik i diplomat.
 • 2010. Međunarodni znanstveni skup IX. dani Balinta Vujkova u Subotici, Subotica, 27. – 29. listopada 2010.  Priopćenje: Narodne pripovijetke iz okolice Pečuha – tematske i strukturne odrednice.
 • 2008. IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu, Pečuh, 16. - 18. listopada, Priopćenje: Vidrina mađarska fortuna – scenska uprizorenje Marina Držića u Mađarskoj.
 • 2007. Međunarodni znanstveni skupZlatni danci 9, Život i djelo(vanje) Ante Gardaša, Osijek, 29. i 30. ožujka 2007.. Priopćenje: Anto Gardaš – autoritativni pripovjedač s odmakom
 • 2006. Međunarodni znanstveni skupZlatni danci 8, Mitovi i legende, Osijek, 6. i 7. travnja. Priopćenje:Odnos legende i povijesti u pričama o postanku gradova.
 • 2005. Međunarodni znanstveni skupZlatni danci 7,Obitelj u književnosti za djecu,Osijek, 14. i 15. travnja 2005. Priopćenje: Slika obitelji u suvremenoj hrvatskoj književnosti za djecu.
 • 2004. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 6, Rijeka, 18. do 20. prosinca 2004.
 • Priopćenje:  Dramski opus Matije Bana
 • 2002. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 5, Rijeka, 14. do 16. studenog Priopćenje: Žena u pjesništvu Luka Paljetka
 • 2000. Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 4, Rijeka,  9. do 11. studenog 2000. Priopćenje:  Almanah Dubrovnik cviet narodog književstva (knjižtva) prvi književni časopis na hrvatskom jeziku u Dubrovniku
 • 2000. Krležini dani u Osijeku 2000.(Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija),Osijek, 6. do 9. prosinca  2000. Priopćenje: Preradbe Molierea na Dubrovački ljetnim igrama
 • 1999. Krležini dani u Osijeku 1999. (Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost),  Osijek, prosinac 1999. Priopćenje: Dramsko stvaralaštvo Luka Paljetka.
 • 1998. Međunarodni znanstveni skup Slavica Pragensia ad tempora nostra posvećen 150. godišnjici slavistike na Karlovom sveučilištu u Pragu. Prag, svibanj 1998. Priopćenje: Ljudevit Jonke – kroatističko-bohemističke relacije


 Repozitorij
Tražilica