english English

dr. sc. Marinko Marić

Marinko Marić
Ured : 114
Telefon : 020 446 071
Lokalni telefon :
Konzultacije :
E-mail : Email


Marinko Marić je rođen 1971. godine na Donjem Brštaniku-Hodovu. Doktorirao je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku, obranivši disertaciju pod mentorstvom akademika Nenada Vekarića „Stanovništvo župe Ravno 1804-1918 godine“. Zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku, obnaša dužnost voditelja preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Izvodi nastavu na navedenom Studiju na sljedećim kolegijima: “Povijest stanovništva mediteranskog i jadranskog prostora”, “Religijska povijest jadranskoga i mediteranskog prostora”, “Hodočašća na Mediteranu” i “Pomorstvo predmodernog Mediterana”. Na doktorskom studiju Povijest stanovništva bio je asistent na kolegiju „Demografija“ prof. dr. sc. Anđelku Akrapu.

Sudjelovao je, i sudjeluje, u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-), Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću: demografska i društvena obilježja (2012), Analiza demografskih kretanja i društvenih mreža u 17. i 18. stoljeću na temelju matičnih knjiga i oporuka (2014) iTransformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća – COLINDA (2013-2018) HRZZ 5106.

Član je uredništva: časopisa Anali, Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Humskog zbornika te Stolačkog kulturnog proljeća Matice hrvatske Stolac. Član je znanstvenoga vijeća časopisa Hum Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Matice hrvatske te Hrvatskoga antropološkog društva.

Od 1996. do 1998. vodio je projekt digitalizacije arhivske građe arhiva Male braće u Dubrovniku, a od 2009. do 2011. projekt digitalizacije matičnih knjiga Dubrovačke biskupije. Od 2002. do danas član je uprave Hrvatskoga kulturnog društva Napredak-Dubrovnik. Od 2006. do 2015. godine bio je voditelj kulturne manifestacije Dani kršćanske kulture u Dubrovniku, a od 2015. je član Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije. Bio je član Senata Sveučilišta u Dubrovniku (2007-2014).

Glavni znanstveni interesi su teme iz demografske povijesti s područja Dubrovačke Republike te dubrovačkog zaleđa – područja jugoistočne Hercegovine, teme iz religijske povijesti i sl.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=344886
 Repozitorij
Tražilica