Pomorski odjel

Studij sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo

Nastupno predavanje dr. sc. Ljiljane Betica Radić, dr. med. prim.

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95....

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 7. prosinca 2020. do 31. siječnja 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete rada nastavnika i nastave u...

Nastupno predavanje Velibora Puzovića

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95....

OBAVIJEST o održavanju nastave od 1. prosinca 2020.

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od petka, 27. studenog 2020., nastava na sveučilištima u Republici Hrvatskoj izvodit...

Natječaj – državne stipendije „A“ kategorije za ak. 2020./ 2021. g.

A-stipendija-Natjecaj-za-dodjeljivanje-drzavnih-stipendijaPreuzmi Obrazac_prijave_A_stipendijaPreuzmi Pravilnik-o-dodjeljivanju-A-kategorije-dr-avnih-stipendijaPreuzmi Ugovor-o-dodjeli-drzavne-stipendije-A-kategorije-primjer-2019Preuzmi

Odluka Senata o nošenju zaštitnih maski

Od 1. listopada 2020. svi studenti, nastavnici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku trebaju nositi zaštitne maske...

Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte

Upute-za-prijavu-i-koristenje-studentske-elektronicke-postePreuzmi

Raspored predavanja – prva, druga i treća godina preddiplomskog studija Sestrinstvo

PRVA GODINA-SATNICA-2020.Preuzmi DRUGA GODINA-SATNICA-2020.Preuzmi TREĆA GODINA-SATNICA-2020.Preuzmi

Ljetni ispitni rok za akademsku 2019./2020. godinu

U repozitoriju se nalazi ljetni ispitni rok za akademsku 2019./2020. godinu.
 • Svi dokumenti
 • Brošura za brucoše
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave
 • Konzultacije
 • Korištenje usluga javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika i Društva prijatelja dubrovačke starine
 • Nastavni plan i program
 • Odluke
 • Odluke Senata
 • Odluke Senata za 2019./2020.
 • Pravilnici
 • Pravilnik o studiranju
 • Pravilnik o završnom radu
 • Prijava završetka preddiplomskog studija
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Satnica izvođenja nastave za ljetni semestar
 • Teme diplomskih radova
 • Teme završnih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za izradu stručnih radova
 • Upute za predaju diplomskih radova
 • Upute za predaju završnih radova
 • Životopisi
Pravilnik o završnom radu na preddiplomskom studiju
Ispiti rokovi veljača 2021. – DS
Ispitni rokovi veljača 2021. – PDS
Raspored konzultacija 2
Raspored konzultacija 1
Raspored predavanja: III. semestar diplomskog studija KS
Raspored predavanja: 2. PSIHOONKOLOGIJA
Raspored predavanja: 3. GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO
Raspored predavanja: 4. NEUROONKOLOGIJA
Raspored predavanja: 5. UROLOGIJA
Raspored predavanja: 6. KONTROLA INFEKCIJA
Raspored predavanja: 7. UBLAŽAVANJE BOLI
Raspored predavanja: 8. ZDRAVSTVENA NJEGA UTEMELJENA NA DOKAZIMA
Raspored predavanja: 9A. ZDRAVSTVENA NJEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA
Raspored predavanja 9B. INVAZIVNI DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
Raspored predavanja: 9C. UPRAVLJANJE RIZIKOM I KONTROLA KVALITETE
Izvedbeni plan za diplomski studij Kliničko sestrinstvo ak. 20./21. g.
Izvedbeni plan za preddiplomski studij Sestrinstvo ak. 20./21.
Raspored nastave treća godina 20./21.
Raspored nastave druga godina 20./21.
Raspored nastave prva godina 20./21.
Prijava završetka preddiplomskog studija
Pravilnik
Brošura
Upute za izradu završnog rada
Pravilnik o studijima i studiranju
Nastavni plan studija
Mato Lakić, dr. med.
dr. sc. Sonja Kalauz
doc.dr.sc.Marko Margaritoni dr.med.prim.
Ivana Bakija, dr.med.
mr. sc. Biserka Sedić
prof. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr.med.
Vedrana Iveta
Sanja Zoranić
9C. SESTRINSTVO U OBITELJI
9B. METODE PODUČAVANJA BOLESNIKA
9A. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA STOMOM
8. KLINIČKA ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA U SESTRINSTVU
7. KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU
6. PEDIJATRIJSKA PSIHOLOGIJA
5. INTERNA MEDICINA U KLINIČKOM SESTRINSTVU
4. SPECIJALNA ZDRAVSTVENA NJEGA II
3. KIRURGIJA I KLINIČKO SESTRINSTVO
2. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
1.PEDIJATRIJA
KONAČNA TABLICA II. SEM. DS KLINIČKO SESTRINSTVO
Kalendar nastavnih aktivnosti 2019./2020.
Kliničko sestrinstvo – za akademsku 2018./2019. godinu
Kliničko sestrinstvo – za akademsku 2019./2020. godinu
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Kliničko sestrinstvo 20./21.
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Upute za prihvat i pohranu radova
Odluka – DABAR
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Prijava završetka
Izvanredni ispitni rok – Kliničko sestrinstvo 2019./2020.
3. GODINA
2. GODINA
1. GODINA
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Zaključak
Zaključak – novo
Kalendar nastavnih aktivnosti 2019./2020.
Sestrinstvo – za akademsku 2018./2019. godinu
Sestrinstvo – za akademsku 2019./2020. godinu
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija
Odluka o uvjetima upisa u više godine
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Odluka o obročnom plaćanju 2018./2019.
Sestrinstvo 2020./2021.
Izjava studenta
Izjava studenta i mentora
Upute za prihvat i pohranu radova
Odluka – DABAR
Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata
Upute za izradu završnog rada
Prijava završetka
Izvanredni ispitni rok – Sestrinstvo 2019./2020.
Ljetni semestar 2019./2020. Sestrinstvo
Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
Odluku – rokovi za predaju i obranu završnih i diplomskih radova studenata

Opće informacije o studiju

• NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik

• TRAJANJE STUDIJA:
3 godine (VI semestara)

• STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Stručni prvostupnik sestrinstva / Baccalaureus sestrinstva (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

Uvjeti upisa na studij

Završen program četverogodišnje srednje škole i položena državna matura.
Razredbeni ispit polažu prijavljeni pristupnici stariji od 24 godine.
Razredbeni ispit na studiju Sestrinstva provodi se sukladno odluci Nastavničkog vijeća visokoškolske ustanove.

Razredbeni postupak sastoji se od:

 • Vrednovanja uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj zdravstvenoj školi, smjer: medicinske sestre.
 • Broj bodova na temelju uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj zdravstvenoj školi, smjer medicinske sestre određuje se na osnovi općeg uspjeha u svim razredima srednje škole, završni ispit.
 • Broj bodova ostvarenih na osnovi uspjeha u srednjoj školi čini umnožak srednje ocjene i koeficijenta 80. Srednja ocjena je zbroj svih ocjena općeg uspjeha i ocjene završnog ispita podijeljen s brojem ocjena.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

Provjera znanja na razredbenom ispitu

Provjera znanja na razredbenom ispitu obavlja se pisanjem testa znanja iz predmeta: Anatomija, Fiziologija i Zdravstvena njega bolesnika prema nastavnom programu propisanom za srednju zdravstvenu školu smjer, medicinske sestre.

Test znanja sastoji se od ukupno 100 pitanja. Broj bodova ostvarenih po ovom kriteriju čini umnožak broja točno riješenih pitanja i koeficijenta 4.

Pristupnik/ica će se uvrstiti u razredbeni postupak ako je na testu znanja postigao/la najmanje 208 bodova i to pod uvjetom da je pristupnik/ica ima najmanje 13 točnih odgovora iz svakog predmeta (Anatomije, Fiziologije i Zdravstvene njege bolesnika).

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

Provjera sposobnosti i vještina

Provjerom razine sposobnosti i vještine pristupnika/ice utvrđuju se sposobnost za uspješno obavljanje poslova medicinske sestre.

Pristupniku/ici s radnim iskustvom medicinske sestre praktični dio priznaje se na temelju potvrde (licence) za obavljanje poslova medicinske sestre.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 400 bodova.

 • NOSITELJ STUDIJA I IZVOĐAČ STUDIJA:
  Sveučilište u Dubrovniku i Opća bolnica Dubrovnik
 • TRAJANJE STUDIJA:
  2 godine (IV semestara)
 • STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
  Diplomirana/i medicinska sestra / medicinski tehničar – dipl. med. techn. (u skladu sa Zakonom o stručnom nazivlju i akademskom stupnju)

NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO

 1. prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, znanstvena savjetnica  u trajnom zvanju
 2. prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med., znanstvena savjetnica
 3. prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, dr. med.,  znanstvena savjetnica
 4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim.dr.med., viši znanstveni suradnik,
 5. izv. prof. dr.sc. Velimir Lupret, prim.dr.med., znanstveni savjetnik
 6. doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim.dr. med.  znanstveni suradnik
 7. doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr.med, viša znanstvena suradnica
 8. doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo,  dr.med., znanstvena suradnica,
 9. doc. dr. sc. Marijo Bekić,dr.med., znanstveni suradnik
 10. doc. dr. sc. Sonja Kalauz, dipl.med.tech., znanstvena suradnica,
 11. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl.ing.biotehn., viša znanstvena suradnica,
 12. doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp , dr.med, znanstvena suradnica
 13. doc. dr.sc. Morena Milić, dr.med., znanstvena suradnica
 14. doc. dr.sc. Narcis Hudorović, dr.med., znanstveni suradnik
 15. doc. dr. sc. Nada Lang, dr. med., znanstvena suradnica
 16. doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med., viši znanstveni suradnik
 17. doc. dr. sc. Sanda  Tešanović,  dr.med., znanstvena suradnica
 18. doc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 19. dr. sc. Biserka Sedić, prof.def.., prof. visoke škole
 20. dr. sc. Nives Vidak, prof., viši predavač
 21. mr. sc. Marija Radonić,  prim. dr. med., viši predavač
 22. mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač
 23. mr.sc. Ivona Zakarija, dipl. ing., asistent
 24. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač
 25. mr. sc. Josip Lopižić,  prof.psih., predavač
 26. mr. sc. Andro Vlahušić, dr.med., predavač
 27. mr. sc. Jadranka Katušić Bašić, prim. dr. med., predavač
 28. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 29. mr. sc. Dženis Jelčić, dr.med, predavač
 30. mr. Dragutin Petković, dr.  med, predavač
 31. Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač
 32. Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač
 33. Ivana Bakija, dr.med., predavač
 34. Mato Lakić, dr. med., predavač
 35. Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač
 36. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač
 37. Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač
 38. Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač
 39. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač
 40. Paul Bohnert, dr. med., predavač

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 2. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 3. dr. sc. Vilma Kosović, dr.med.
 4. dr. sc. Mara Tripković, prim. dr. med.
 5. Darko Miović, dr. med.
 6. Igor Hozić,  dr.  med.
 7. Mario Krželj, dr.  med.
 8. Antun Car,  prim. dr. med.
 9. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.
 10.  Vlado Krmek, dr. med.
 11.  Karmen Đonlagić Ljubenko, dr. med.
 12.  Zrinka Kačić Miličić, dr. med.
 13.  Maja Maglić, dr. med.
 14.  Anita Prizmić, prof. psih.
 15.  Maja Lang Morović, prof. rehab.
 16.  Tanja Rončević, prof.
 17.  Zoran Jablanov, univ. spec. iur.
 18.  Nives Pezer, dipl. iur.
 19.  Marina Vučković Matić, mag.edu.rehab.
 20.  Anita Miljas, mag. med. tech.
 21.  Marija Čupić, mag. med. techn.
 22.  Pave Dabelić, san.ing.
 23.  Snježana Busančić, dipl. med. techn.
 24.  Suzana Kamber, mag. med. techn.
 25.  Niko Car, mag. med. techn.

NASTAVNICI NA DIPLOMSKOM STUDIJU KLINIČKO SESTRINSTVO

 1. prof. dr. sc. Kamelija Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik
 2. prof. dr. sc. Neven Žarković, dr. med., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, predavač
 3. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, dipl. psih., znanstvena savjetnica
 4. izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, prim. dr. med., viši znanstveni suradnik
 5. izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, viši znanstveni suradnik
 6. izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić, znanstvena savjetnica
 7. izv. prof. dr. sc. Velimir Lupret, prim. dr. med., znanstveni savjetnik
 8. doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., znanstvena suradnica,
 9. doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 10. doc. dr. sc. Josip Lukenda, dr. med., znanstveni suradnik
 11. doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., znanstveni suradnik
 12. doc. dr. sc. Denis Čerimagić, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 13. doc. dr. sc. Sonja Kalauz, prof.def., znanstvena suradnica
 14. doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica
 15. doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 16. doc. dr. sc. Morena Milić, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 17. doc. dr. sc. Narcis Hudorović, prim. dr. med., znanstveni suradnik
 18. doc. dr. sc. Sanda Tešanović, dr. med., znanstvena suradnica
 19. doc. dr. sc. Antonela Gverović-Antunica, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 20. doc. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., znanstvena suradnica
 21. mr. sc. Marija Radonić, prim. dr. med., viši predavač
 22. mr. sc. Žarko Vrbica, prim. dr. med., viši predavač
 23. mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač
 24. mr. sc. Josip Lopižić, prof. psih., predavač
 25. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., predavač
 26. mr. sc. Dženis Jelčić, dr. med., predavač
 27. Ivana Bakija, dr.med., predavač
 28. Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač
 29. Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač
 30. Ilenia Romić Marčinko, dr. med., predavač
 31. Mario Wokaunn, prim. dr. med., predavač

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Dražana Martinović Mamić, dr. med
 2. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 3. dr. sc. Dean Strinić, dr. med.
 4. dr. sc. Miloš Lalovac, dr. med.
 5. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
 6. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 7. mr. sc. Jerko Ban, MFA
 8. Stanka Mejić-Krstulović, dr. med.
 9. Darko Miović, dr. med.
 10. Zvonimir Curić, dr. med.
 11. Ines Trninić, dr. med.
 12. Helena Kaštelan, dr. med.
 13. Stjepan Đuričić, dr. med.
 14. Mia Duper Handabaka, dr. med.
 15. Anita Vuković, dr. med.
 16. Marina Vučković Matić, mag. edu. rehab.
 17. Jelena Kelez, dipl. soc. rad.

Predsjednik Stručnog vijeća

izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim.

E-mail:markom@bolnica-du.hr

Voditeljica studija

Sanja Zoranić, dipl. med. techn.

Tel: +385 20 446-057

E-mail: sanja.zoranic@unidu.hr

Tajnica Odjela

Lidija Jović

Tel: +385 20 445 725

E-mail: lidija.jovic@unidu.hr

SOBA A19, Ćira Carića 4

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X