Natječaj za upis na doktorski studij Pomorstvo 12. ciklus

Pomorski fakultet u Rijeci pokreće 12. ciklus poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo i raspisuje Natječaj za upis u akademskoj godini 2021/2022.

Sveučilište u Dubrovniku kao suradna ustanova Pomorskog fakulteta u Rijeci pri izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pomorstvo, na svojim mrežnim stranicama objavljuje tekst Natječaja, Upute i Prijavni list koji se nalaze u privitku.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2021. godine.

Detaljne informacije o studiju zainteresirani kandidati mogu pronaći na mrežnoj stranici Pomorskog fakulteta u Rijeci: www.pfri.hr

Predhodni članakIVANA TOMIČIĆ, mag.oec.
Slijedeći članakNatječaj – asistent na projektu u Institutu za more i priobalje